La solicitarea Capital, ANAF a răspuns la o serie de întrebări legate de obținerea Codului de TVA, după eliminarea formularului 088. Iată și raspunsurile:

1. Ce trebuie să ştie contribuabilul care vrea cod de TVA? Cum îl obţine de la 1 februarie și cât durează?

A fost supus dezbaterii publice un nou proiect de ordin potrivit căruia înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile şi, implicit, evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA, nu mai sunt condiţionate de depunerea formularului 088, iar anularea înregistrării în scopuri de TVA se aplică doar persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal.  Persoanele impozabile, societăţi înfiinţate în baza Legii societăţilor 31/1990, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA,  trebuie să depună la organul fiscal competent declaraţia de menţiuni/cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formularele 010, 098, 099), fără ca aceasta să mai fie însoţită de formularul 088, urmând a fi supuse procesului de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA.

  Persoanele impozabile care depăşesc plafonul de scutire, prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, trebuie să depună la organul fiscal competent, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii de la care au atins sau au depăşit acest plafon, solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA (formularul 010). Înregistrarea în scopuri de TVA se va efectua cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea.

ANAF va anula, din oficiu, codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal, urmare selecţiei efectuate în mod automat prin intermediul aplicaţiei informatice şi în baza criteriilor stabilite de organul fiscal centrale.

2. Ce se întâmplă cu cei care au depus deja dosarul pentru 088 şi nu au primit încă răspuns?

  În ceea ce priveşte modul de soluţionare a dosarelor aflate în analiză, prin proiectul de ordin aflat în dezbatere publică, au fost propuse următoarele:  Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA care au depus formularul 088, până la data de 01.02.2017, este aplicabilă procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistare în scopuri de TVA.

Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea  în scopuri de TVA care nu au depus formularul 088, până la data de 01.02.2017, sunt aplicabile prevederile din noua procedură.

Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, inclusiv cele care au fost înregistrate, la cerere sau din oficiu,  pentru care procedura de evaluare nu a fost finalizată, sunt aplicabile prevederile din noua procedură.

Prin procedura de evaluare nefinalizată se înţelege situaţia în care, până la data intrării învigoare a noii proceduri, referatul cu propunerea de anulare/menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA nu a fost aprobat de conducătorul unităţii fiscale.

3.Cum vor continua verificările pentru a identifica evazionista după eliminarea formularului?

Urmare analizei efectuată la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, au fost identificate premisele pentru îmbunătăţirea cadrului procedural în sensul aplicării, prin intermediul unei aplicaţii informatice, a unui proces automat de selecţie bazat pe analiză de risc. Aplicarea acestui proces automat de selecţie permite identificarea cu o mai mare acurateţe a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal.