'Înţelegem conceptual şi operaţional nevoia acumulării rapide de capital pentru asigurarea unei stabilităţi în creştere a democraţiei din România. În condiţiile unui produs intern brut limitat an de an, această asimetrie libertate – răspundere a generat o repartiţie total inechitabilă a PIB concretizată într-o polarizare socială accentuată. În topul societăţii se regăsesc grupuri restrânse de cetăţeni care au acumulat avuţii foarte importante, iar la polul celălalt foarte mulţi oameni au adunat numai sărăcia şi lipsa de speranţă', se arată în documentul prezentat de Florin Georgescu. 

Conform prezentării viceguvernatorului, în România, capitalul, profiturile şi avuţia s-au format, în mare măsură, după 1989, ca urmare a acordării către diferite grupuri de interese, prin legi, a unor libertăţi nelimitate în condiţii de răspunderi limitate. 

'Aceasta, din graba de a crea condiţii pentru acumularea cât mai rapidă de capital de către cei creativi şi inventivi, cunoscând că, aşa cum afirma Benjamin 
Constant (1819), democraţia actuală, spre deosebire de cea antică, bazată pe sclavie şi războaie perpetue, se fundamentează pe capital. Dar, din nefericire, pe lângă persoanele creative şi inventive, au acumulat mult capital, în mod ilegal şi imoral, numeroşi specialişti în inginerii economico-financiare', susţine Georgescu. 

Este necesară conştientizarea, de către elite şi decidenţii politico-administrativi, arată prezentarea, a faptului că se impune corectarea cât mai rapidă a cadrului juridic, după modelul ţărilor europene dezvoltate, prin introducerea de prevederi care să asigure aplicarea, în mediul de afaceri, a constrângerilor bugetare tari, specifice economiei de piaţă funcţionale. 

'Legea se impune a stipula cu claritate condiţii privind asigurarea seriozităţii cu care antreprenorii se angajează în afaceri (nivel adecvat al capitalului social iniţial şi obligativitatea menţinerii acestuia pe durata de funcţionare a firmei), precum şi prevederi concrete referitoare la condiţiile ieşirii rapide (exit) de pe piaţă a firmelor decapitalizate, ai căror proprietari nu mai au capacitatea financiară sau dorinţa de a investi prin aport de capital nou, desigur, cu stabilirea modului de conciliere cu creditorii acestor societăţi comerciale.Totodată, este necesar să se desemneze instituţiile statului responsabile cu aplicarea fermă a cadrului juridic, astfel îmbunătăţit, care normează activitatea firmelor şi să se actualizeze, de asemenea, nivelul capitalului minim pentru firmele organizate ca SRL în România, în vederea întăririi bazei de capital a economiei reale', menţionează sursa citată. 

AGERPRES