Prin programul ”Kogălniceanu”, statul oferă garanţii guvernamentale de până la 80% din valoarea creditelor contractate de întreprinderile mici şi mijlocii. De asemenea, statul acordă subvenţii de maximum 70% din rata dobânzii, dar nu mai mult de 6,5% pe an, ca nivel al dobânzii.
Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, cheltuielile privind aprovizionarea, producţia, desfacerea, executarea de lucrări şi prestarea serviciilor, constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor, alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente.