Informaţiile trebuie transmise prin intermediul unei aplicaţii informatice, utilizând semnătura electronică certificată. 

"Printre informaţiile care urmează să fie transmise exclusiv prin mijloace electronice se numără datele statistice pe care furnizorii de servicii poştale au obligaţia să le raporteze periodic către ANCOM. Aceste noi reguli ar urma să se aplice începând cu următoarea rundă de raportare, cea a datelor statistice aferente anului 2015, care trebuie raportate până cel târziu la data de 15 martie 2016", se arată în comunicat. 

Potrivit acestuia, proiectul propune ca, începând cu 1 ianuarie 2016, să se transmită prin mijloace electronice documentaţia necesară în vederea eliberării pentru un furnizor a avizului ANCOM necesar obţinerii autorizaţiei de construire a pilonilor şi clădirilor, acolo unde dispoziţiile legale impun această condiţie. 

"S-au identificat soluţii pentru ca documentaţia să fie transmisă prin mijloace electronice inclusiv de către constructorii sau subcontractorii ce efectuează lucrări pentru un furnizor notificat la ANCOM. Aplicaţia informatică de transmitere a informaţiilor este disponibilă pe pagina de internet a ANCOM, iar pentru raportarea datelor pot fi utilizate semnăturile electronice emise de orice furnizor de servicii de certificare din România şi, în anumite condiţii, din alt stat", mai spune instituţia. 

 AGERPRES