Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 27 iunie 2011. Potenţialii beneficiari (autorităţi publice, organizaţii/entităţi non-profit, organizaţii non-guvernamentale (asociaţii sau fundaţii), operatori din sectorul public) pot solicita finanţare pentru: dezvoltare economică şi socială, mediu şi pregătire pentru situaţii de urgenţă (apel tematic pentru Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării) şi promovarea schimburilor între comunităţi.

Printre altele, aplicanţii trebuie să demonstreaze un angajament clar faţă de conceptul de cooperare transfrontalieră.

Sumele acordate proiectelor se situează între 30.000 de euro şi 2.000.000 de euro. Contribuţia Uniunii Europene este de maximum 85% din cheltuielile eligibile. Sumele corespunzătoare co-finanţării, în proporţie de 15%, pentru beneficiarii români, vor proveni din bugetul de stat al României în proporţie de 13% şi din contribuţia proprie a beneficiarilor în proporţie de 2%. Partenerii lideri de proiect, români sau sârbi, pot primi plăţi în avans din fondurile IPA în proporţie de maximum 15% din valoarea contractului de finanţare.

Mai multe informații pe www.romania-serbia.net și pe www.mdrt.ro.