Pe de altă parte, FP a revizuit în scădere profitul net pentru 2013 şi estimează un nivel de 502,25 milioane lei. Comparativ cu noul profit estimat pentru 2013, profitul bugetat pentru anul 2014 este cu peste 10% mai mare.

Pentru anul viitor, FP a programat venituri de 631,913 milioane lei din activitatea curentă, comparativ cu 660,296 milioane lei bugetate în 2013 şi respectiv 655,8 milioane lei – nivelul revizuit, şi cheltuieli de 75,893 milioane lei, comparativ cu cheltuieli de 76,03 milioane lei bugetate în 2013 şi 83,56 milioane lei – cheltuieli revizuite pentru 2013.

Veniturile din dividende sunt estimate pentru 2014 la 619,767 milioane lei, similare cu cele revizuite pentru 2013, iar veniturile din dobânzi sunt estimate la 12,14 milioane lei, de trei ori mai mici decât cele revizuite pentru 2013 şi cu 71% mai mici decât cele bugetate pentru acest an.

‘Pentru simplificare, bugetul pentru anul 2014 şi previziunile pentru anul 2013 au fost întocmite fără a lua în considerare impactul financiar al eventualelor modificări ale portofoliului (achiziţii, vânzări de participaţii, participări la majorările de capital ale societăţilor din portofoliu) în cursul anului 2014 sau în perioada septembrie – decembrie 2013’, precizează documentele FP pentru AGA din noiembrie.

De asemenea, bugetul pentru anul 2014 a fost întocmit fără a lua în considerare impactul financiar al unei potenţiale derulări a unui nou program de răscumpărare în 2014, iar bugetul şi revizuirile pentru 2013 au fost întocmite folosind ipoteza că listarea secundară va fi încheiată în trimestrul al patrulea al anului 2013 şi toate cheltuielile aferente listării secundare a Fondului pe Bursa de Valori Varşovia vor fi înregistrate în 2013.

Sursa: Agerpres