Despăgubirea foştilor proprietari a intrat din nou în impas. Acţiunile la Fondul Proprietatea au scăzut sub valoarea nominală, iar cererile de numerar nu pot fi soluţionate.

Listarea Fondului Proprietatea este ameninţată de pierderile înregistrate de societate ca urmare a prăbuşirii cotaţiilor la bursă. Valoarea contabilă a unui titlu al Fondului a scăzut la 0,77 lei, sub valoarea nominală, de un leu, potrivit rezultatelor preliminate prezentate de conducerea instituţiei. Fondul Proprietatea ar trebui să înregistreze un provizion pentru deprecierea valorii activelor de 3,89 miliarde de lei (1,057 miliarde de lei) care să acopere scăderea valorii acţiunilor din portofoliu.

În cazul participaţiei la Petrom, de 20,1% din capitalul companiei, Fondul a înregistrat o depreciere a valorii activelor de 3,65 miliarde de lei, aferentă unei reduceri a cotaţiilor de la 0,51 lei pe acţiune, la începutul lui 2008, până la 0,181 lei în ultima zi de tranzacţionare din 2008. Deprecieri semnificative ale participaţiilor s-au înregistrat şi în cazul acţiunilor deţinute la Transelectrica – de 153,7 milioane de lei şi Alro – de 79,6 milioane de lei.

Scăderea valorii imobilizărilor financiare ridică două probleme majore. În primul rând, Fondul ar trebui să raporteze pierderi pe 2008, fapt ce ar face imposibilă listarea la bursă, una din condiţiile pentru admiterea unei companii la cota BVB fiind încheierea ultimilor doi ani pe profit.

Dacă s-ar merge pe reglementările actuale, Fondul ar trebui să înregistreze un provizion de 3,9 miliarde de lei sub forma unor cheltuieli care apar în contul de profit şi pierdere. Profitul operaţional obţinut în cursul anului trecut – de 472,6 milioane de lei – ar fi insuficient pentru a acoperi cheltuielile cu provizionul, rezultând o pierdere de 3,4 miliarde de lei.

Conducerea Fondului Proprietatea speră să obţină o derogare de la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) privind modul de înregistrare în contabilitate a deprecierii valorii activelor. Aceasta ar rezolva problema dificultăţilor la listare, dar ar şi permite Fondului să acorde dividende. În orice caz, Daniela Lulache, directorul general al Fondului, recomandă amânarea listării pentru sfârşitul anului sau începutul lui 2010, invocând previziuni ale unor analişti potrivit cărora bursa ar putea să-şi revină în acea perioadă. „Un scenariu alternativ, care are o doză mare de probabilitate este modificarea Ordinului nr. 75 al CNVM, fapt ce ar permite ajustarea doar pe situaţia activelor, fără a trece prin contul de profit şi pierdere, fapt ce ar duce la un rezultat pozitiv”, a declarat Lulache, precizând că şi SIF-urile şi-ar dori modificarea acestui regulament, pentru a putea acorda dividende.

Despăgubiri cu discount

O altă problemă este modul de despăgubire a foştilor proprietari, care primesc o acţiune ce valorează doar 0,77 lei pentru fiecare leu la care au dreptul în contul imobilelor naţionalizate. Se încalcă astfel prevederile privind despăgubirea la valoarea justă din convenţia drepturilor omului. Nici alternativa despăgubirilor în numerar nu este mai sigură. Agenţia Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a primit anul trecut cereri de restituire în numerar în valoare de 699 milioane de lei, însă pentru 544 milioane de lei n-au existat fonduri. Pentru 2009, prin buget a fost alocată o sumă şi mai mică decât anul trecut – 95 de milioane de lei, care nu va permite nici măcar onorarea cererilor restante de anul trecut. Lulache susţine că aşteaptă o declaraţie referitoare la viziunea Guvernului asupra Fondului Proprietatea şi că ar fi necesară reanalizarea tuturor proiectelor.

Una din soluţiile pentru rezolvarea problemelor legate de scăderea capitalului propriu al fondului este reducerea capitalului social, care se poate realiza fie diminuând valoarea fiecărei acţiuni până la un nivel apropiat de cel real, fie prin scăderea numărului de acţiuni din capitalul social al Fondului. Variantele urmează să fie discutate cu reprezentanţii Executivului.

«În ciuda unui rezultat operaţional peste aşteptări, rezultatul brut preliminat pentru 2008 este o pierdere de 3,4 miliarde de lei.»
Daniela Lulache, director general Fondul Proprietatea

472,6 milioane lei este profitul operaţional al Fondului proprietatea pe 2008. Fondul a obţinut un randament mediu de 13,3% la disponibilităţile băneşti