Fondul Proprietatea a încheiat la începutul acestei săptămâni depunerea documentaţiei necesare ca înscriere ca Alt Organism de Plasament Colectiv, procesul fiind întârziat deoarece Fondului i-au fost cerute o serie de documente suplimentare.

Astfel, ca urmare a solicitărilor de clarificare formulate de CNVM, a fost depus prospectul SC „Fondul Proprietatea” SA completat corespunzător, având în vedere observaţiile formulate de CNVM, precum şi detalii referitoare la Raportul de evaluare întocmit de Finevex SRL în octombrie 2007.
De asemenea, a fost depus actul adiţional încheiat în data de 23 iulie 2010 între SC „Fondul Proprietatea” SA şi Bancpost SA, în completarea contractului de depozitare.

Al patrulea document depus a fost un contract de subînchiriere, în original, privind viitorul sediu al SC „Fondul Proprietatea” SA. Fondul Proprietatea a comunicat CNVM că, în 30 iulie 2010, a încheiat acest contract cu sucursala din România a Franklin Templeton Investment Management Limited Londra, urmând ca modificarea sediului să aibă loc după obţinerea acordului proprietarului clădirii.

Înscrierea FP la CNVM ca AOPC este necesară pentru listarea Fondului la Bursa de Valori Bucureşti.
Potrivit lui Greg Konieczny, fund manager Franklin Templeton pentru România, FP va fi listat în ianuarie la BVB, precum şi pe o bursă din străinătate, dacă AGA în care Templeton să fie numit administrator se va desfăşura în septembrie.

În iunie, Franklin Templeton a recomandat conducerii FP să convoace de urgenţă AGA pentru a aproba statutul de administrator al companiei britanice.
Fondul Proprietatea este o societate de investiţii de tip închis, creată în scopul despăgubirii persoanelor ale căror proprietăţi au fost confiscate abuziv de statul comunist şi sunt imposibil de retrocedat în natură. Activele Fondului Proprietatea sunt de circa 11 miliarde de lei.

Acţionarii Fondului sunt Ministerul Finanţelor, cu 56,98% din capitalul social, 3.469 persoane fizice – 31,62% şi 93 de persoane juridice – 11,39%.