Tichete cadou sau sporuri pentru “menţinerea stării de sănătate în muncă” sau pentru “ţinută business” au fost acordate de autorităţile locale din Fondul de rezervă al Guvernului.

Cheltuirea banilor din cele două fonduri de rezervă aflate la dispoziţia Guvernului nu a fost monitorizată de autorităţi, Curtea de Conturi depistând banii chiar şi în tichete cadou sau sporuri pentru “menţinerea stării de sănătate în muncă, ţinută business” acordate de autorităţile locale. Astfel, inspectorii Curţii de Conturi au constatat că în cursul anului 2008, autorităţile au cheltuit prin fondurile aflate la dispoziţia Guvernului 3.451,6 milioane lei, sume majorate de 600 de ori, faţă de cât era prevăzut iniţial.

“Fondul de rezervă bugetară prevăzut în Legea bugetului de stat a fost de 6,2 milioane lei, cu scopul de a finanţa anumite cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute pe parcursul exerciţiului bugetar, iar în cursul anului a fost suplimentat cu 3.671,8 milioane lei, fondul constituit fiind în sumă de 3.678 milioane lei, adică de 593 de ori mai mare decât cel aprobat iniţial.

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului a fost constituit în sumă de 6,7 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor provocate de calamităţile natural şi a fost suplimentat cu 220,8 milioane lei, astfel încât la sfârşitul perioadei suma totală a fost de 227,5 milioane lei, majorarea pe parcursul anului 2008 fiind de 34 de ori”, se arată în Raportul Curţii de Conturi.

Bani utilizaţi pentru lucrări neefectuate sau materiale inexistente

Fondurile au fost împărţite între autorităţile centrale (41%) şi cele locale (59%), dar nimeni nu a verificat utilitatea acordării şi nici modul de cheltuire a banilor.

“Fondurile alocate au un caracter gratuit şi general, fără a exista obligaţia de a fi rambursaţi, fără a exista un control privind atingerea obiectivului final prevăzut în actul normativ de alocare şi asupra legalităţii utilizării sumelor acordate. În privinţa monitorizării şi controlului fondurilor s-a constatat că acestea practic nu există, astfel că nu a putut fi evaluată eficacitatea folosirii lor, ceea ce poate conduce la posibilitatea finanţării din sume multiple a aceleiaşi acţiuni sau obiectiv”, au stabilit inspectorii Curţii.

Principalele autorităţi responsabile în domeniu sunt Secretariatul General al Guvernului, care însă nu a elaborate nici o analiză privind oportunitatea acordării banilor, şi Ministerul de Finanţe, care s-a mulţimit să furnizeze doar date privind “disponibilul” acestor fonduri, fără să facă vreo verificare a utilizării banilor.

“Un fenomen care a căpătat o amploare deosebită îl reprezintă acela că sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară prin HG nu au avut prevăzută o destinaţie precisă a cheltuielilor pe categorii lăsând la latitidinea ordonatorilor cheltuirea lor”, se arată în Raport. În plus, s-a constatat “efectuarea de plăţi nelegale constând în decontarea unor lucrări neefectuate, decontarea unor materiale inexistente, acordarea de tichete cadou (judeţele Alba, Prahova, Tulcea) sau plata unor drepturi pentru menţinerea stării de sănătate în muncă, ţinută business” (judeţul Satu Mare).

Guvernul a abuzat în a emite acte normative, adoptând 94 de Hotărâri, faţă de două HG câte au fost adoptate în 1990 pe această temă.