Florin Cîțu a luat o hotărâre radicală ca ministru interimar la Fonduri Europene. Imediat cum s-a instalat în funcție, acesta a stopat un concurs pentru ocuparea unor funcții de conducere. Potrivit g4media, concursul urma să aibă loc joi și era cu subiecte extrase aleator, pentru a reduce posibilitatea de fraudare.

Măsura s-a afalt în urma unui anunț public. Consursul urma să se desfășoare joi, 9 septembrie. Cu o zi înaintea teremenului final, însă, ministerul a anunțat ”întreruperea” concursului. Sursa citată susține că în Codul Administrativ nu este prevăzută o astfel de procedură.

Concursul viza ocuparea a 21 de posturi de conducere și execuție – directori și șefi de serviciu. Pe lângă testarea cunoștințelor specifice, la concurs ar fi fost testate cunoștințele de limbă străină și operare pe calculator. Concursul era organizat în colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici, iar șeful ANFP, Liviu Mălureanu, scria la acel moment că ”MIPE este al treilea minister care se angajează să utilizeze aplicația informatică ANFP prin care subiectele sunt extrase aleator, astfel fiind redusă la minim posibilitatea de fraudare”.

Motivul oficial pentru amânarea concursului

Explicația oferită de ministerul condus de Florin Cîțu a ținut de nevoia de reanalizare a structurii organizatorice:

”Având în vedere necesitatea reanalizării structurii organizatorice a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în vederea refacerii capacității administrative pe principiile eficienței instituționale, atingerii obiectivelor și ducerii la îndeplinire a tuturor atribuțiilor stabilite în acord cu cerințele Comisiei Europene pentru aplicarea politicilor comunitare, pentru asigurarea concentrării pe reformele relevante, precum și Raportul de audit public intern privind „Evaluarea gradului de încărcare a personalului din cadrul MIPE”, aflat în procedură de avizare, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță întreruperea procedurilor de concurs aflate în derulare, cu reluarea procedurii la odată care va fi comunicată ulterior”.
De remarcat că în Codul Administrativ nu este preăzută posibilitatea ”întreruperii” concursurilor, ci doar amânarea, din motive obiective, pentru 15 zile.

Sursa foto: Facebook, Florin Cîţu