Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene vine cu informații de ultimă oră. Sursa citată anunță că scoate la concurs 21 de posturi de conducere şi execuţie, unde cei interesați se pot angaja. 

Totodată sursa citată precizează că de la începutul lunii septembrie 2021 vor fi organizate concursuri de ocupare a mai multor funcţii publice. În ceea ce privește funcțiile vizate, Ministerul informează că este vorba despre: director general la Direcţia generală programare şi coordonare sistem (DGPCS), Direcţia generală management mecanism de redresare şi rezilienţă (PNRR), Direcţia generală asistenţă tehnică programe europene (DGATPE); director la Direcţia de analiză şi programare – DGPCS; director la Direcţia de evaluare impact şi dezvoltare proiecte majore – DGPCS; director la Direcţia implementare POAD, director la DRI Galaţi – DGPEIM; director la Direcţia achiziţii publice – DGAPSI; şef serviciu la Serviciul monitorizare tehnică a stadiului de realizarea a proiectelor/reformelor, Serviciul evaluare şi selecţie, Serviciul programare şi gestionare plan, Serviciul prevenţie din cadrul Direcţiei generale management mecanism de redresare şi rezilienţă (PNRR).

În același timp, mai sunt scoase la concurs și posturile de: şef serviciu la Serviciul programare CEE şi asistenţă IFI – DGPCS; şef serviciu la Serviciul constatare nereguli şi antifraudă – DGPECU; şef serviciu la Serviciul evaluare şi contractare proiecte – DGPEIM; şef serviciu la Serviciul relaţia cu Parlamentul – DGJRP; şef birou la Biroul Corp control şi implementare strategie anticorupţie; 4 funcţii publice de execuţie din cadrul Direcţiei de comunicare – DGITDS.

Cum se va desfășura concursul 

În ceea ce privește activitatea angajaților, aceasta se va desfăşura în domenii precum: programarea fondurilor europene; coordonarea activităţii de negociere şi gestionare a cadrului şi mecanismelor de implementare şi control al Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă; gestionarea programelor operaţionale Asistenţă Tehnică; implementarea politicilor menite să ofere asistenţă materială celor mai sărace categorii ale populaţiei prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD); evaluare şi contractare proiecte POIM; control, constatare nereguli şi antifraudă, achiziţii publice, relaţia cu Parlamentul; comunicare şi relaţii publice, mai precizează sursa citată.

Data concursurilor este programată pentru 9 septembrie, iar data limită pentru depunerea dosarelor este 30 august 2021, arată Ministerul, care subliniază faptul că selecţia candidaţilor are în vedere asigurarea tratamentului egal, transparenţei şi liberului acces la informaţie, concurenţei loiale și nediscriminarea.

Totodată, sursa citată precizează că selecția va fi realizată în trei etape. Este vorba despre analiza şi selecţia dosarelor, o probă scrisă şi un interviu în care vor fi analizate, printre altele, comportamentul candidaţilor în situaţiile de criză, capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional şi capacitatea managerială, creativitatea, rezistenţa la condiţii de stres, abilităţile de relaţionare şi comunicare, în scopul selectării celor mai bine pregătiţi şi implicaţi candidaţi.

În același timp, în cadrul selecției vor fi testate cunoştinţele de limbă străină şi operare pe calculator, iar subiectele la proba scrisă vor testa capacitatea de analiză şi sinteză, modul de rezolvare a unor probleme practice, identificarea de soluţii etc.

Persoanele interesate pot afla mai multe informații în anunţurile publicate pe site-ul ministerului la secţiunea „Minister”, subsecţiunea „Carieră”: https://mfe.gov.ro/minister/anunturi-angajare/ şi pe site-ul ANFP.