Fișa de feedback a elevilor a intrat în vigoare de azi. Părerile elevilor vor conta DOCUMENT

De miercuri, 9 iunie, a intrat în vigoare fișa de feedback și metodologia de acordarea acestuia. Momentan, aceasta se aplică doar în școlile care doresc fișa, însă de anul școlar viitor, fișa va fi implementată la nivel național.

Fișa de evaluare conține 16 afirmații pe care elevii le notează de la 1 la 5, în funcție de acordul sau dezacordul cu acestea. Fișa de feedback trebuie completată cu numele profesorului a cărui activitate este analizată.

Ce conține fișa de Feedback

Edupedu.ro informează cu privire la ce conține această fișă și cum se completează.

Așadar, fișa conține numele documentului, apoi care este menirea acestuia.

„Sunteți invitați oferiți feedback cu privire la activitatea la clasă. E recomandat ca feedback-ul să fie obiectiv, limbajul decent, iar opiniile exprimate să fie justificate. Această fișă este anonimă și poate fi completată electronic sau în format tipărit”.

Sub, fișa prezintă două câmpuri cu spații de completat. Aici trebuie notat numele disciplinei și al profesorului care o predă.

„Cadrul didactic căruia îi acorzi feedback predă disciplina: …….”

„Numele cadrului didactic care predă disciplina selectată: ……..”

După această rubrică urmează o listă cu 16 afirmații. În dreptul acestora, elevii trebuie să noteze cu numere de la 1 la 5, unde 1 înseamnă dezacord, sau „în foarte mică măsură”, iar 5 înseamnă acord sau „în foarte mare măsură”.

„În ce măsură ești de acord cu următoarele afirmații despre activitate la clasă?”

 1. Profesorul explică clar materia

 2. Profesorul îmi explică modul în care să învăț mai eficient

 3. Sarcinile de lucru la clasă sunt interesante

 4. Profesorul încurajează participarea tuturor elevilor în cadrul orelor

 5. Profesorul încurajează cooperarea între elevi

 6. Mă simt motivat să particip la această disciplină

 7. Profesorul folosește tehnologia digitală

 8. Profesorul explică modul în care ești evaluat și criteriile de evaluare

 9. Profesorul încurajează competitivitatea între elevi

 10. Elevii sunt încurajați să își exprime ideile și opiniile

 11. Atmosfera este plăcută în cadrul orelor

 12. Mă simt în siguranță și confortabil la această oră

 13. Profesorul ia în considerare și respectă Statutul elevului

 14. Ritmul de parcurgere a materiei este potrivit pentru mine

 15. Profesorul este interesat de starea mea de bine

 16. Fac efort mare acasă pentru rezultate bune la această disciplină

Pe lângă aceste afirmații, chestionarul are și două câmpuri pentru răspunsuri deschise. Aici, elevii pot scrie ce nu merge la disciplina respectivă.

La final, elevul va trece procentajul de ore la care a fost prezent în semestrul în care a completat fișa de feedback.

„În acest semestru, am fost prezent la:

25% dintre ore
50% din ore
75% din ore
peste 90% din ore”

Aplicarea Fișei de Feedback

Metodologia spune că fișa de Feedback se colectează de la elevii înscriși în clasele din învățământul gimnazial, profesional și liceal. Profesorii primesc părerea elevilor doar de la clasele unde sunt profesori. Feed-back-ul este anonim și se va referi exclusiv la activitatea didactică de predare-învățare.

Fișele completate în format fizic sunt colectate de profesorul diriginte, care le analizează și transmite rezultatele agregate cadrelor didactice vizate în termen de 10 (zece) zile de la colectare, respectând confidențialitatea și caracterul anonim al acestora, notează sursa anterior menționată.

Rezultatele

Profesorii analizează rezultatele primite de la dirigintele claselor respective. La începutul semestrului, profesorii vorbesc cu elevii despre rezultatele analizei pentru a putea îndrepta problemele apărute, în caz că există.

Profesorul diriginte analizează rezultatele la nivel de clasă și redactează un raport general pe clasă/formațiune de studiu care este supus dezbaterii cadrelor didactice din consiliul clasei, constituit în baza prevederilor art. 57 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ.

Este interzisă constrângerea sau sancționarea elevilor, atât în timpul procesului de acordare a feedbackului semestrial, cât și în urma acestuia, în baza opiniilor exprimate de către aceștia.

Documentul integral poate fi consultat aici.

Sursă foto: Dreamstime