Guvernul a anunţat într-un comunicat că a identificat mai multe domenii în care România poate beneficia de sprijin suplimentar pentru îmbunătăţirea implementării de proiecte, între care dezvoltarea strategiilor sectoriale şi a programelor de investiţii sectoriale în domenii-cheie de investiţii, pregătirea şi implementarea proiectelor şi schemelor de investiţii deja identificate, care urmează să primească finanţare în perioada 2014-2020, dar şi întărirea capacităţii instituţionale în conformitate cu Strategia de Ţară pentru România şi priorităţile operaţionale ale BERD. 

"România nu îşi asumă angajamente financiare altele decât cele asumate prin documentele programatice aferente exerciţiului financiar 2014-2020 şi va primi asistenţă din partea BERD până la încheierea perioadei de plăţi pentru FESI din cadrul perioadei de programare 2014-2020, prevăzută în prezent a fi data de 31 decembrie 2023", precizează sursa citată.

AGERPRES