Aflată într-o stare deplorabilă, rețeaua de căi ferate din România are o lungime totală de 20.077 km de linii, fiind a şaptea ca mărime din Uniunea Europeană.

Rețeaua cuprinde 17.945 de poduri și podețe, 176 de tuneluri și 11.473 km terasamente.

Pericol pe 592 de km

Un Raport al Corpului de Control al Prim-ministrului, dat publicității anul trecut, arată că, între 2017 și 2019, s-a înregistrat o scădere a indicatorilor financiari.

CFR a pierdut bani europeni din cauza tergiversării actelor și a ratat investiții în infrastructura de feroviară.

Conform documentului Corpului de Control, 592 de km de cale ferată erau considerați periculoși, în timp ce pe căile ferate erau 1.236 restricții de viteză permanentă cu o lungime totală de 1.335 km.

Ca urmare a instituirii restricțiilor de viteză, a fost diminuată viteza medie tehnică cu care se poate circula pe infrastructura feroviară la 68,86 km/h, în comparație cu viteza proiectată a rețelei de 86,30 km/h.

De exemplu, viteza medie tehnică pe distanța București Nord – Brașov era de 66,78 km/h, în timp ce viteza proiectată pe această distanță este de 122,54 km/h.

„CFR SA a efectuat întreținere, reparații și reînnoiri într-un procent scăzut, fapt ce a condus la apariția unui număr mare de restricții de viteză, puncte periculoase și închiderea unor linii, afectând astfel siguranța feroviară și implicit limitarea vitezei de circulație a trenurilor în raport cu viteza planificată.”, se arată în raportul Corpului de Control.

După această scurtă prezentare, să vedem care este situația la zi.

În 2019 au fost lansate proceduri de licitație din fonduri europene nerambursabile finanțate din (POIM 2014-2020) și (CEF 2014-2020) în valoare estimată de 993,21 mil lei fără TVA pentru 15 proiecte, din care 13 proiecte de pregătire, respectiv două proiecte de execuţie.

Licitațiile s-au finalizat cu semnare de contracte cu termene de execuție 2020-2021.

Așa cum am aflat, doar un singur proiect a fost finalizat: Gara de Nord – Aeroportul Otopeni (faza1).

Restul proiectelor, care trebuiau să fie realizate de actuala conducere a CFR, sunt întârziate cu termene de finalizare prelungite succesiv și slab urmărite și implementate la nivelul instituției.

Deși aceste proiecte reprezintă baza de absorbție a fondurilor europene atât pentru închiderea POIM 2014-2020 cât și pentru noul POIM/PNRR 2021-2027, până în prezent documentațiile necesare lansării procedurilor de execuție nu sunt gata, proiectele nu au gradul de maturitate necesar lansării execuției, putând fi puse în execuție în 2023, când deja programele de finanțare 2014-2020 se vor închide.

Drept urmare, există riscul pierderii a peste 20% din sumele alocate în cadrul acestor programe, adică peste 500 milioane de euro. Să vedem care este stadiul proiectelor care trebuiau sa fie finalizate sau în faze avansate de execuție.

Stadiul fiecărui proiect, top 10 întârzieri:

 1. Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța (180 km)

Evaluarea pentru procedura de achiziție a studiului de fezabilitate a fost finalizată prin semnarea contractului în data de 17 septembrie 2019. Ordinul de începere a serviciilor a fost emis la 30 septembrie, iar contractul este în derulare. Valoarea atribuită este 9,2 mil lei fără TVA. Durata de implementare a serviciului este de 18 luni.

Stadiu: Studiul de fezabilitate nefinalizat. Nu va fi gata de lansare pentru execuție lucrări nici în 2023.

 1. Reabilitarea linie c.f. Brașov-Predeal (26.9 km)

Procedura de evaluare a demarat în 2019. Valoarea estimată este 19,50 mil lei fără TVA. Durata de implementare a serviciului este de 23 luni.

Stadiu: Studiul de fezabilitate, nefinalizat. Nu va fi gata de lansare pentru execuție lucrări nici în 2023.

 1. În 2019 a fost lansată licitaţia pentru achiziţia studiului de fezabilitate pentru contractul „Lucrări de reparații/modernizări ale liniilor de cale ferată (București-Brașov, Timișoara-Arad, București-Buzău, București-Craiova, Pașcani-Iași, București-Constanța, București-Pitești), pentru asigurarea unei viteze sporite și creșterea calității serviciilor de transport feroviar” pe liniile feroviare București – Craiova, Timișoara – Arad, București – Buzău, Predeal – Brașov, Pașcani – Tg. Frumos – Iași și Bucuresti – Pitești. Face parte din capitolul Proiecte de cale ferată cu viteză sporită, orar cadenţat şi servicii feroviare – Quick Wins.

Date tehnice: Obiectivul acestor lucrări consta în eliminarea restricţiilor de viteză prin lucrări de mică anvergură, ce vor viza elementele suprastructurii căii ferate (şina, traversele, aparatele de cale) sau orice alt element care va conduce la creşterea vitezei de circulaţie pentru trenurile de călători, cu impact direct şi imediat asupra duratei de călătorie şi/sau asupra creşterii siguranţei şi confortului călătorilor.

Durata de implementare: 11 luni.

Stadiu: Studii de fezabilitate nefinalizate. Lucrările trebuiau lansate în 2020. Riscul de pierde finanțarea este major.

 1. Modernizarea a 48 de stații de cale ferată
 • Pachetul de modernizare a 47 stații de cale ferată

Date tehnice: Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, Titu, Târgu Jiu, Alexandria, Caracal, Filiași, Roșiori Nord, Piatra Olt, Băile Herculane, Petroșani, Orșova, Satu Mare, Baia Mare, Jibou, Dej Călători, Beclean pe Someș, Valea lui Mihai, Carei, Salonta, Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș Alba, Gheorgheni, Reghin, Aiud, Teiuș, Războieni, Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Băi, Verești, Dolhasca, Gura Humorului, Râmnicu Sărat, Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești, Adjud, Neptun, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia.

La nivelul celor opt regionale au demarat, începând cu luna mai 2019, proceduri de achiziție publică a contractelor de servicii pentru elaborarea studiilor de fezabilitate.

Valoarea estimată a proiectului de modernizare a celor 47 stațiile de cale ferată este 19,36 mil lei fără TVA.

 • Modernizarea/consolidarea/ reabilitarea staţiei CF Gara de Nord Bucureşti.

În luna iunie 2019, a fost lansată licitație privind achiziția serviciului pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru modernizare/consolidare/reabilitare a stației CF Gara de Nord. În luna august a avut loc deschiderea ofertei. Valoare estimată a serviciului este de 15,52 mil lei fără TVA. Durata de implementare este de 198 de zile.

Stadiu: Studiile de Fezabilitate aferente proiectului Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România –  nefinalizate. Execuția lucrărilor trebuia lansată în 2020. Se va pierde finanțarea.

Studiul de Fezabilitate aferent proiectului Modernizarea/consolidarea/reabilitarea staţiei CF Gara de Nord Bucureşti: nefinalizat, trebuia lansat 2020. Se va pierde finanțarea.

5. Reabilitarea a 94 de poduri, 60 de podețe și 19 tuneluri de cale ferată – poduri, podețe și tuneluri etapa a II-a (173 de obiective)

La nivelul celor opt regionale CF au fost lansate în 2019 proceduri de achiziție pentru elaborarea studiilor de fezabilitate. Valoarea totală estimată a contractelor de servicii este de 16,50 milioane lei fără TVA

Stadiu: Studii de fezabilitate nefinalizate, deși execuția lucrărilor trebuia lansată în  2020 Se va pierde finanțarea.

 1. Modernizare treceri la nivel de cale ferată

În 2019 au fost lansate proceduri de achiziții de către cele opt regionale CF. Valoarea estimată a celor opt contracte de servicii este de 11,2 mil lei fără TVA.

Stadiu: Studii de fezabilitate nefinalizate. Execuția lucrărilor trebuia lansată în  2020. Se va pierde finanțarea.

 1. Modernizarea a 578 km cale ferată din Moldova

Pentru modernizarea fostului Coridor IX (Magistrala 500), CFR a demarat programe de pregătire din fonduri nerambursabile având ca scop elaborarea studiilor de fezabilitate necesare modernizării a 578 km linii de cale ferată aflată pe secţiunile:

 • Ploieşti Triaj-Focşani-Roman-Iaşi-Frontieră – 406 km
 • Paşcani-Dărmăneşti-Vicşani-Frontieră – 172 km

Procedurile de achiziție pentru cele cinci studii de fezabilitate au demarat în luna august 2019. Durata de implementare va fi cuprinsă între 14-19 luni, în funcție de complexitatea secțiunii de modernizare. Valoarea totală estimată a studiilor de fezabilitate este 15.746.709 lei fără TVA.

Obiectivul modernizării Coridorului IX va avea ca temă de proiectare reabilitarea liniei de cale ferată la viteza de 200 km/h pentru trenurile de călători şi reabilitarea principalelor gări şi halte de mişcare  intermediare aflate pe traseu.

Stadiu actual:

I.Studiu de Fezabilitate pentru proiectul Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iaşi – Frontieră: nefinalizat, proiect prelungit, nu va fi gata de lansare nici în 2023.

 1. Studiu de Fezabilitate pentru proiectul Reabilitarea liniei de cale ferata Focșani – Roman: nefinalizat, proiect prelungit, nu va fi gata de lansare nici în 2023.

III. Studiu de Fezabilitate pentru proiectul Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani – Frontieră: nefinalizat, proiect prelungit, nu va fi gata de lansare nici în 2023.

 1. Studiu de Fezabilitate pentru proiectul Reabilitarea liniei de cale ferată Paşcani – Dărmăneşti: nefinalizat, proiect prelungit, nu va fi gata de lansare nici în 2023.
 2. Studiu de Fezabilitate pentru proiectul Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiești Triaj – Focșani: nefinalizat, proiect prelungit, nu va fi gata de lansare nici în 2023.

8. Lucrări în staţiile cf Feteşti şi c.f. Ciulniţa de pe linia de cale ferată Bucureşti – Constanţa.

A fost lansata licitația pentru proiectare și execuție. Există mari șanse ca lucrările să nu se finalizeze în perioada de finanțare, până în 2023.

 1. Modernizarea liniei cf București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră.

LOT 1: „Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana”

Date tehnice: 12 km de linie CF simplă între Stațiile Vidra și Comana, stația veche CF Comana se va desființa și se va construi una noua la o înălțime cu 1,5 m mai sus decât cota actuală, HM Grădiștea se va transforma în punct de oprire, 4 poduri (2 peste râul Sabar, 1 peste râul Neajlov, 1 peste râul Argeş), 2 viaducte, 10 podeţe.

Durata pentru proiectare şi execuţie este de 22 luni.

Stadiu: Contract semnat 2020 aflat în întârziere, din cauza prelungirii perioadei de proiectare. Nu se va încadra cu finalizarea până în 2023.

 1. Totodată sunt mari întârzieri în lansarea proiectelor majore de infrastructura CF, propuse în PNRR care ar putea recupera deficitul de absorbție până în 2023, respectiv:

Modernizarea liniei Caransebeș – Timișoara – Arad, procedurile de achizitie pentru proiectare și execuție lucrări lansate în 2020. Nici până în acest moment nu s-au depus ofertele, termenul de depunere este prelungit succesiv de la o lună la alta.

Modernizarea liniei CF Cluj – Oradea – Episcopia Bihor. Nu a fost lansată procedura pentru proiectare și execuție, documentația fiind finalizată din februarie