UPDATE. Ca reacţie la acest material, Volksbank ne-a trimis doua articole din legea 193/ 200 privind clauzele abuzive. Textele le redăm integral mai jos.

Art. 6. – Clauzele abuzive cuprinse în contract şi constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua.

Art. 13.(1) Instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, aplică sancţiunea contravenţională conform art. 16 şi dispune, sub sancţiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, în măsura în care contractul rămâne în fiinţă, sau desfiinţarea acelui contract, cu daune-interese, după caz.

Procesul vâlceanului Elvis Uţă cu banca de unde a luat un credit în valoare de 100.000 de franci elveţieni ar putea fi un precedent valoros pentru instituţiile de credit care se confruntă cu mii de cazuri similare. Totuşi, acelaşi proces are toate şansele să fie doar o eroare a instanţei de judecată.
Capital a prezentat pe larg istoricul cazului aici. Pe scurt este vorba despre un client care a invocat caracterul abuziv al comisionului de risc şi căruia instanţa i-a dat dreptate într-un mod la care cu siguranţă nu se aştepta. Magistraţii de la Judecătoria Râmnicu Vâlcea au obligat banca să-i restituie omului suma plătită sub forma de comisioane însă a decis şi rezilierea contractului de credit.
În acest fel, spune avocatul Volksbank, Mihai Kehaiyan, clientul este practic obligat să restituie anticipat creditul adică aproximativ 100.000 de franci elveţieni. Mai mult, arată pentru Capital avocatul, decizia este executorie din primul moment şi nu poate fi suspendată de un eventual recurs. Teoretic, banca are oricând posibilitatea de a-i cere clientului banii. Practic însă, lucrurile stau altfel. Banca va aştepta recursul.

Unde este eroarea?

Instanţa arată că “Admite în parte acţiunea, astfel cum a fost precizată prin cererile de la filele 158/162 şi 180-183; Constată caracterul abuziv al clauzei privind comisionul de risc cuprinsă în pct.5 lit.a din convenţia de credit nr.0152388/30.05.2008, astfel cum a fost modificată prin art.3 din actul adiţional nr.1/10.09.2010 ca fiind pct.5.1 lit.1"comision de administrare credit". Constată nulitatea absolută a convenţiei mai sus menţionate .”
Doar că legea clauzelor abuzive, utilizată aici, arată că doar clientul poate solicita rezilierea. “În măsura în care contractul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptăţit să ceară rezilierea contractului, putând solicita, după caz, şi daune-interese.”, arată legea 193/2000 la articolul 7. Cum consumatorul nu a solicitat rezilierea, decizia judecătorilor este cel puţin interpretabilă.   

Citiţi şi: Volksbank a câştigat la Curtea de Apel un proces pe tema clauzelor abuzive şi comisionului de risc