Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a aprobat calcularea valorii activului net (VAN) al Fondului Proprietatea conform sistemului internaționale de calcul. Noile reglementări au fost adoptate prin decizia CNVM nr. 17 din 25 noiembrie.
„Publicarea unui VAN internațional permite Fondului să aplice principiile globale de evaluare corectă, care au fost adoptate de mare majoritate a autorităților de reglementare atât în piețele dezvoltate cât și în cele emergente. Fondul Proprietatea va garanta transparența deplină față de CNVM și Comitetul Reprezentanților, explicând lunar metodele folosite pentru evaluare. Procesul va fi, de asemenea, evaluat de Bancpost, care va efectua aprobarea finală a VAN”, a declarat Greg Konieczny, managerul FP.
Metoda de calcul a VAN va fi foarte importantă pentru acțiunile FP mai ales după listarea la Bursa de Valori București, stabilită să aibă loc la 25 ianuarie 2011. Totodată, în cazul unei eventuale listări evluarea conform standardelor internaționale este obligatorie.
„Îmbunătățirea profilului global al Fondului Proprietatea, stabilizarea grupului de investitori și lichiditatea acțiunilor depind în mare măsură de atragerea investitorilor instituționali străini care se bazează pe VANul internațional ca metodă standard de evaluare”, a declarat Mark Mobius, președintele executiv al Templeton Emerging Markets Group.