Conform Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene şi a Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, anexă la Tratat, statele membre "notifică fără întârziere şi periodic Comisiei, deficitele prevăzute şi realizate, precum şi nivelul datoriei lor". În aplicarea acestor prevederi, Regulamentul UE nr. 479/2009 stabileşte obligaţia statelor membre de transmitere a notificării deficitului şi datoriei guvernamentale de două ori pe an: înainte de 1 aprilie şi înainte de 1 octombrie.

Faţă de Notificarea transmisă de România în luna martie 2013, deficitul administraţiei publice generale, pe anul 2012, s-a modificat de la 2,86% din PIB la 2,97% din PIB ca urmare, în principal, a reclasificării în administraţia publică centrală şi locală a unor companii de stat finanţate în proporţie de peste 50% din resursele publice, precum şi din recalcularea deficitelor aferente unor companii pe baza datelor finale.

Faţă de anul 2011, deficitul bugetar calculat conform metodologiei europene s-a redus cu 2,6 puncte procentuale, respectiv de la 5,6 % din PIB la 2,97% din PIB, fapt ce confirmă continuarea procesului de consolidare fiscală şi încadrarea în parametrii stabiliţi, ca urmare a unei politici bugetare prudente şi sustenabile.

MFP precizează că media deficitului bugetar pe anul 2012, pentru zona euro, este 3,7% din PIB şi pentru UE28 este 3,9% din PIB.

Eurostat a publicat pe pagina sa de internet o informare de presă privind rezultatele Notificării deficitului şi a datoriei guvernamentale, transmise de statele membre la sfârşitul lunii septembrie 2013.
Sursa: Agerpres