Părțile interesate, ONG-uri, reprezentanți guvernamentali și funcționari ai UE vor căuta soluții pentru principalele probleme legate de apă, cum ar fi modul de a garanta disponibilitatea apei de bună calitate în contextul creșterii rapide a populației și al schimbărilor climatice din ce în ce mai evidente.

Diferite organizații și companii vor evidenția cele mai bune practici în cadrul unei expoziții care va cuprinde 52 de standuri și numeroase evenimente asociate, inclusiv proiecții ale filmelor „La soif du monde”, „Oceans” și „Africa Turns Green”. În cadrul Săptămânii verzi se vor decerna și premiile europene pentru mediu acordate companiilor inovatoare care îmbină cu succes inovarea, competitivitatea și performanța de mediu. De asemenea, tot acum va avea loc și cea de-a treia ediție a Conferinței europene pe tema apei, un eveniment la nivel înalt la care participă părțile interesate.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Apa reprezintă literal o resursă vitală, iar activitatea umană are un impact enorm asupra acesteia. Sper ca, pe parcursul Săptămânii verzi, sutele de experți și părți interesate care se reunesc aici vor contribui atât la dezvoltarea politicilor existente cât și la generarea de noi idei pentru ca această resursă prețioasă să poată fi protejată în folosul tuturor.”

Un studiu recent al Comisiei Europene arată că șapte din zece europeni sunt de părere că problemele legate de apă reprezintă un motiv serios de îngrijorare. Poluarea din surse punctuale și difuze, captările excesive de apă și modificările aduse râurilor și lacurilor amenință eforturile de a se ajunge la o stare bună a apelor europene până în 2015.
Dezastrele naturale legate de apă, cum ar fi secetele și inundațiile, au devenit mai frecvente și mai grave pe teritorii întinse de pe continentul nostru, iar frecvența și gravitatea acestora se așteaptă să crească în urma schimbărilor climatice și a modificărilor survenite în modul de utilizare a terenurilor. Săptămâna verde va prezenta o imagine de ansamblu asupra politicilor UE privind apa și va lua în considerare modul în care acestea ar trebui să evolueze pentru a răspunde mai bine provocărilor viitoare.
Evenimentele acestei săptămâni vor fi incluse în Planul pentru salvgardarea resurselor de apă ale Europei, prevăzut pentru luna noiembrie a acestui an. Ca o etapă în procesul de pregătire al acestui plan, Săptămâna verde este, de asemenea, gazda celei de-a treia ediții a Conferinței europene pe tema apei, o platformă pentru consultare și dezbatere între un număr mare de părți interesate din domeniul apei, statele membre și Comisia Europeană.

Planul, al cărui obiectiv pe termen lung este de a garanta disponibilitatea apei de bună calitate pentru utilizarea durabilă și echitabilă a apei, va constitui noua politică a UE ca răspuns la provocările legate de apă ca resursă.