Tarifele zonale pentru introducerea energiei electrice în reţea vor scădea cu până la 8,93 lei/MWh, ceea ce va duce la o diminuare a preţului mediu de tranzacţionare pe piaţa angro de energie cu circa 4 – 5%, precum şi la creşterea oportunităţilor de export pentru producătorii români de energie electrică, informează Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. "Pe termen scurt, această măsură va avea un efect nesemnificativ asupra preţurilor la consumatorii finali, întrucât tarifele de extracţie din reţea trebuie ajustate în aşa fel încât să poată fi asigurată acoperirea costurilor justificate ale CN Transelectrica SA", se precizează în comunicat. Comitetului de Reglementare al ANRE a aprobat în şedinţa de astăzi Ordinul privind aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea (TG) şi a tarifului mediu de introducere a energiei electrice în reţea, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.

Ordinul de modificare a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice a fost elaborat astfel încât tariful de transport – componenta de introducere a energiei electrice în reţele (TG) – să acopere numai costul marginal pe termen scurt, şi anume suma dintre costul marginal datorat consumului propriu tehnologic (CMCPT) din reţeaua electrică de transport şi costul marginal datorat congestiilor din reţeaua electrică de transport (CMCON) şi tariful de transport – componenta de introducere a energiei electrice în reţele (TG) să fie diferită pe zone tarifare diferite, în funcţie de impactul pe care îl are introducerea energiei electrice în nodurile reţelei electrice.

"Costul mediu al transportului, determinat ca diferenţă dintre venitul reglementat şi costul marginal total al transportului, se recuperează integral prin tariful de transport – componenta de extragere a energiei electrice – TL. În urma consultării publice şi, ulterior, a dezbaterii publice cu operatorii economici a rezultat ca fiind necesară introducerea prevederii exprese în cadrul ordinului de aprobare a tarifelor a obligaţiei de actualizare a preţurilor ferme precizate în contractele încheiate pe piaţa de energie electrică, potrivit prevederilor Regulamentului privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/ 2014 şi ale Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dubla continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 49/2013, astfel încât acestea să reflecte reducerea tarifului de transport – componenta de introducere a energiei electrice în reţele", se menţionează în comunicat.

Sursa: AGERPRES


Te-ar putea interesa și: