Se are în vedere modificarea articolul 1 din Ordonanța de urgență  nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. Actuala reglementare prevede „Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare”.

Care vor fi efectele

Abrogarea acestor prevederi va crea posibilitatea ca în anumite spețe complexe, procese care necesită un volum mare de muncă și de reprezentare, entitățile menționate să poată apela la servicii specializate de consultanță, de asistentă sau de reprezentare, cu firme mari de avocatură care dispun de resursele umane necesare, profesionale, cu experiența în activitatea de reprezentare, cu avocați de o înalta pregătire, specializați in diferitele domenii ale dreptului.

În majoritatea instituțiilor menționate în ordonanță trebuie sa fie organizate structuri interne de genul „birou contencios” sau „birou juridic” în care își desfășoară activitatea absolvenții de studii juridice, ale căror atribuții includ și aceste activități juridice de consultantă, de asistență sau de reprezentare ale instituției respective, precum și de faptul ca nu întotdeauna în astfel de structuri sunt încadrate suficient de mult persoane.
Prevederea referitoare la simpla existență în structura organizatorică de personal propriu de specialitate juridică care conduce la interdicția de a achiziționa serviciile juridice ale avocaților, fără a se face o precizare clară în
ceea ce privește încadrarea sau nu a acestei persoane in structurile interne, poate crea blocaje în activitatea unor astfel de unități angajatoare, fiind cunoscute în anii trecuți situațiile unor primarii, de exemplu de localități mici, care nu aveau în structură  personal de juriști cu experiență, care sa le poată asigura aceste servicii.

Proiectul de lege poate fi consultat aici.