Astfel, cheltuielile administrative generale ale grupului ERSTE Bank s-au majorat cu 0,9%, de la 3.81 miliarde euro la 3.85 miliarde de euro (exprimat în valuta de referință: +0,6%).  Cea mai mare pondere au avut-o cheltuielile de personal care s-au majorat cu 2,6% de la 2.263,8 milioane de euro la 2.323,7 milioane de euro. Cele 60 de milioane de euro creșteri de cheltuieli cu personalul  pe fondul plății de salarii compensatorii în Republica Cehă și constituirii de provizioane pentru plata de salarii compensatorii în Ungaria și România, și integrării „Informations-Technologie Austria GmbH“, societate anterior neinclusă în aria de consolidare, de către „s IT Solutions AT“ la 1 iulie 2010. Consolidarea celor două societăți a avut un efect pozitiv asupra altor cheltuieli materiale, care s-au diminuat în 2011 cu 1,2% (exprimat în valuta de referinta: 1,6%), de la 1.165,9 milioane de euro la 1.152,4 milioane euro. Economii s-au realizat în principal la cheltuielile IT. Numărul de personal a crescut anul trecut cu 0,4% față de 31 decembrie 2010, la 50.452 salariai.
Creșterea numărului de angajați în Austria a fost determinată în principal de un obiectiv de consolidare mai amplu. Majorarea numărului de salariați în România se datorează în principal angajării de personal care înainte figura drept personal temporar.
Rezultatele consolidate ale Erste Group indică un profit net după plata intereselor minoritare de 254,1 milioane de euro în trimestrul IV, fapt ce a limitat pierderea anuală netă la 718,9 milioane de euro.