Doar 3,6% din plătitorii de taxe persoane juridice au depus online de­claraţiile fiscale în 2008. Dezinteresul firmelor e cauzat de funcţionarea greoaie a sistemului informatic al ANAF.

Agenţia de Administrare  Fiscală (ANAF) a introdus treptat, în ultimii doi ani, sistemul de declarare electronică a taxelor şi impozitelor. În prima etapă, însemnând între aprilie şi octombrie 2007, doar companiile din Bucureşti şi Ilfov au avut posibilitatea de a face declaraţii online. Ulterior, modelul a fost extins în alte 20 de judeţe, iar din aprilie 2008, acesta funcţionează în toată ţara. Astfel se explică şi creşterea  de şapte ori a numărului de companii care au optat pentru declaraţii electronice anul trecut faţă de 2007.

Potrivit datelor remise de ANAF, în urmă cu doi ani au ales această alternativă 4.684 de firme, iar în 2008, 32.984 de firme. Cu toate aceastea, raportat la numărul total de plătitori de taxe şi impozite persoane juridice, procentajul celor care au preferat soluţia online este nesemnificativ, însemnând 3,6%. Reprezentanţii ANAF admit că marea majoritate a companiilor continuă să depună declaraţiile pe hârtie însoţite de dischetă pentru că nu au încredere în competenţa angajaţilor de la Fisc. Cei care au experimentat metoda modernă de declarare au avut surpriza de a constata că propria contabilitate nu coincide cu înregistrările din bazele de date ale ANAF. În unele cazuri, s-a întâmplat chiar ca suma de plată să fie dublată pentru că funcţionarii ANAF au introdus de două ori obligaţiile de plată declarate.

Cum se fac depunerile online

Formularele fiscale care pot fi depuse online sunt: declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, declaratia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, declaraţia privind accizele, declaraţia rectificativă, declaraţia privind impozitul pe profit, decontul de taxă pe valoarea adăugată, decontul privind accizele.

Firmele care aleg varianta online au nevoie de un certificat digital calificat. Acesta poate fi obtinut contra cost (între 50 şi 100 de euro) de la una din firmele acreditate: CertSign, DigiSign şi Trans Sped.

Posibilitatea de a fo­losi internetul în relaţia cu Fiscul ar trebui să reducă atât birocraţia, cât şi costurile companiilor. Însă, procedurile greoaie sau raportările greşite în baza de date pot cu greu să câştige încrederea firmelor, iar ob­ţi­nerea certificatului digital reprezintă un alt obstacol. De altfel, ANAF susţine că analizează posibilitatea de a renunţa la acestea şi de a introduce alte metode de identificare electronică a contribuabililor.

Certficatele digitale au de­­venit obligatorii din mai anul trecut. Anterior, se emiteau gratuit certificate calificate de către ANAF, dar valabilitatea acestora a expirat în mai 2009.

ANAF îşi mai propune să extindă şi categoriile de declaraţii fiscale care pot fi depuse online şi să introducă plata electronică a taxelor pentru firme.

33.000 de firme au optat pentru depunerea electronică a declaraţiilor fiscale în 2008, dintr-un total de peste 916.000 de companii plătitoare de impozite