‘Diminuarea inflaţiei şi ancorarea aşteptărilor inflaţioniste au permis BNR reducerea ratei de politică monetară în patru etape, până la nivelul de 5,25% în luna aprilie 2012. Această poziţie de relaxare a trebuit totuşi să fie abandonată în ultimele luni, ca urmare a diminuării influxului de capital net şi a deprecierii cursului de schimb. Intervenţiile BNR pentru domolirea deprecierii au consumat o parte din rezervele internaţionale, care continuă totuşi să acopere în întregime obligaţiile de datorie externă pe termen scurt’, a spus de Vrijer.

Potrivit acestuia, în timp ce operaţiunile obişnuite de răscumpărare asigură o lichiditate adecvată a sistemului bancar, rata de piaţă interbancară a crescut recent.

‘În acelaşi timp, piaţa interbancară rămâne fragmentată, în mare parte datorită perceperii unui risc ridicat de contraparte’, a explicat oficialul FMI.
SURSA: Agerpres