"E.ON România respinge cu fermitate acuzaţiile referitoare la aşa-zisa încălcare a principiilor de guvernanţă corporativă sau la existenţa unui conflict de interese, aşa cum susţin administratorii Fondului Proprietatea într-un comunicat de presă dat astăzi (luni – n.r.) publicităţii. Compania noastră a avut întotdeauna o colaborare instituţională cu Fondul Proprietatea şi a răspuns de fiecare dată tuturor solicitărilor de informaţii suplimentare venite din partea acestei entităţi", se arată în comunicat.

Potrivit acestuia, contractele de servicii de consultanţă strategică la care fac referire reprezentanţii Fondului Proprietatea au fost încheiate în deplină legalitate, "cu aprobarea organelor societare competente şi în condiţii comerciale de piaţă, certificate de experţi independenţi de renume internaţional".

Comunicatul precizează că E.ON România este o companie înregistrată în România şi plăteşte toate taxele (inclusiv impozitul pe profit) către statul român.

"E.ON România elaborează strategii şi politici de grup care vizează, printre altele, maximizarea potenţialului investiţiilor, dezvoltarea de proiecte strategice şi de noi proiecte de afaceri, îmbunătăţirea portofoliului de servicii furnizate clienţilor, gestionarea eficientă a tuturor resurselor companiilor E.ON, precum şi îmbunătăţirea continuă a standardelor de siguranţă şi protecţie a mediului, în beneficiul tuturor clienţilor companiilor E.ON din România şi al acţionarilor (inclusiv statul român şi Fondul Proprietatea)", se mai spune în document.

Potrivit unui comunicat al Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala Bucureşti, Fondul Proprietatea (FP) solicită aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor E.ON Distribuţie România şi E.ON Energie România pentru acţionarea în justiţie a membrilor Consiliului de Administraţie şi a directorilor pentru recuperarea daunelor cauzate companiilor prin aprobarea, încheierea şi derularea unor servicii cu acţionarul majoritar.

"Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala Bucureşti, în calitate de Administrator Unic şi Societate de Administrare a Fondului Proprietatea SA, anunţă că Fondul a solicitat completarea ordinilor de zi ale Adunărilor Generale Ordinare ale Acţionarilor E.ON Distribuţie România SA şi E.ON Energie România SA, convocate pe 26 mai şi, respectiv, 28 mai 2015, pentru ca acţionarii să aprobe acţionarea în justiţie a membrilor Consiliului de Administraţie şi a directorilor E.ON Distribuţie România SA (denumit anterior E.ON Gaz Distribuţie SA), E.ON Moldova Distribuţie SA şi E.ON Energie România SA, pentru recuperarea daunelor cauzate Companiilor prin aprobarea, încheierea şi derularea unor servicii cu E.ON România SRL, acţionarul majoritar al Companiilor", informează comunicatul.

Fondul Proprietatea consideră că serviciile contractate de către companii cu acţionarul majoritar E.ON România SRL nu sunt necesare, iar preţul plătit societăţii E.ON România SRL pentru serviciile de consultanţă strategică este nejustificat. AGERPRES