"În legătură cu deschiderea de către Consiliul Concurenţei a unei investigaţii privind o posibilă practică anticoncurenţială în derularea unor proceduri de licitaţii publice organizate de CNTEE Transelectrica SA pentru atribuirea lucrărilor de mentenanţă, modernizare şi retehnologizare a Reţelei Naţionale de Transport, EnergoBit SA, precum şi ELM Electromontaj Cluj SA, în calitate de membră a Grupului EnergoBit, îşi exprimă public surprinderea legată de faptul că societăţile sunt suspectate de un eventual comportament anticoncurenţial în cadrul a două licitaţii şi anume 'Retehnologizarea Staţiei 400/110/20kV Domneşti', respectiv 'Modernizarea Staţiei Electrice 220/110 kV Râureni'. Surprinderea noastră este susţinută de faptul că, în activităţile lor curente, societăţile Grupului EnergoBit respectă întru totul reglementările legale, atât în ceea ce priveşte participarea la procedurile de achiziţii publice, cât şi în ceea ce priveşte regulile de concurenţă, fiind pe deplin conştiente de rolul esenţial pe care îl joacă concurenţa într-o piaţă liberă", afirmă Grupul EnergoBit, într-un comunicat. 

Din informaţiile publice, precizează compania, "înţelegem că investigaţia a fost declanşată ca urmare a formulării de către CNTEE Transelectrica SA, în luna septembrie 2016, a unei sesizări referitoare la un posibil comportament anticoncurenţial al participanţilor la cele două licitaţii, printre care şi propria sa filială – Societatea pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport Smart SA (deţinută 70% de CNTEE Transelectrica SA)". 

"Sesizarea adresată de CNTEE Transelectrica SA Consiliului Concurenţei ne surprinde din cel puţin trei perspective", subliniază reprezentanţii EnergoBit. 

În primul rând, spun aceştia referindu-se la procedura de licitaţie privind Staţia Râureni, nici EnergoBit SA şi nici ELM Electromontaj Cluj SA nu au participat, neexistând practic niciun indiciu care să vizeze societăţile din Grupul EnergoBit. 

"Decizia de a nu participa la această procedură de licitaţie, ca de altfel şi la multe alte proceduri de licitaţie de pe piaţă, a fost luată în mod independent, în baza unor analize interne, fără a exista o concertare sau coordonare cu alţi participanţi concurenţi", se menţionează în comunicat. 

În al doilea rând, reprezentanţii EnergoBit se referă la procedura de licitaţie privind Staţia Domneşti şi precizează, contrar susţinerilor referitoare la atribuirea contractului la un preţ mai mare, că diferenţa dintre oferta desemnată câştigătoare, respectiv oferta Asocierii EnergoBit SA – ELM Electromontaj Cluj SA şi oferta Societăţii pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport Smart SA, a fost una infimă, de 0,66%, fapt ce denotă o concurenţă prin preţ, puternică între cei doi ofertanţi. 

"De altfel, nu înţelegem surprinderea autorităţii contractante legată de faptul că ofertanţii au licitat preţuri foarte scăzute, în condiţiile în care tocmai autoritatea contractantă a stabilit preţul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire a contractului. De asemenea, facem precizarea că Asocierea EnergoBit SA – ELM Electromontaj Cluj SA a acţionat în mod independent, neexistând nicio comunicare sau corespondenţă între Asociere şi Societatea pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport Smart SA referitoare la această procedură de licitaţie. Facem precizarea că societăţile Grupului EnergoBit nu s-au retras niciodată din procedurile de licitaţie la care au participat şi au răspuns întotdeauna în mod complet la toate solicitările de clarificări primite de la autorităţile contractante pe parcursul derulării procedurilor de licitaţie, demonstrând astfel profesionalism şi respect faţă de autorităţile contractante, precum şi faptul că una dintre priorităţi o reprezintă respectarea angajamentelor asumate faţă de clienţi", se spune în comunicat. 

Nu în ultimul rând, EnergoBit atrage atenţia asupra faptului că singurul numitor comun al celor două proceduri de licitaţie este chiar filiala CNTEE Transelectrica SA, respectiv Societatea pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport Smart SA. 

"Considerăm că, în realitate, problemele sesizate de autoritatea contractantă sunt mai degrabă o serie de probleme interne organizatorice ale CNTEE Transelectrica SA şi a filialelor sale, şi nu probleme de concurenţă. De altfel, nu înţelegem logica potrivit căreia societatea mamă CNTEE Transelectrica SA, deşi avea o serie de suspiciuni încă din luna septembrie a anului 2016, înainte de finalizarea procedurii de licitaţie privind Staţia Domneşti, nu a intervenit în sensul asigurării respectării reglementărilor de către propria fiică, respectiv conformarea acesteia cu regulile de concurenţă şi achiziţii publice, preferând în schimb să solicite Consiliului Concurenţei să facă acest lucru", se arată în comunicatul Grupului. 

În final, reprezentanţii EnergoBit susţin concluzionează că nu există motive pentru care societăţile din Grup să fie vizate de investigaţia autorităţii de concurenţă, ''implicarea nejustificată a acestora generând prejudicii grave imaginii şi reputaţiei în piaţă". 

"Cu toate acestea, aşa cum am arătat şi cu ocazia inspecţiilor inopinate, dorim să asigurăm Consiliul Concurenţei de deschiderea şi colaborarea noastră deplină cu echipa de investigaţie, astfel încât îngrijorările autorităţii referitoare la licitaţiile organizate de CNTEE Transelectrica să fie clarificate şi investigaţia să fie soluţionată într-un termen cât mai scurt în privinţa EnergoBit SA şi ELM Electromontaj Cluj SA", se mai spune în documentul citat. 

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind o posibilă trucare a unor licitaţii publice organizate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica SA", pentru atribuirea unor lucrări de modernizare şi retehnologizare a reţelei de transport al electricităţii, se arată într-un comunicat al autorităţii de concurenţă. 

Investigaţia a fost declanşată având la bază unele informaţii furnizate de Transelectrica, care a sesizat un posibil comportament anticoncurenţial al companiilor ELM Electromontaj Cluj, Energobit, Societatea pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport Smart şi Energotech, în cadrul a două licitaţii având ca obiect "Retehnologizare a staţiei 400/110/20kV Domneşti" şi "Modernizare a staţiei electrice 220/110kV Râureni". 

Potrivit unor anunţuri ale Transelectrica din 2016, proiectului retehnologizării staţiei de la Domneşti ar fi fost estimat la circa 32 de milioane de euro, fără TVA, iar cel privind staţia de la Râureni, la peste 25 de milioane de lei, tot fără TVA. 

Reprezentanţii Consiliului Concurenţei explică faptul că, în cadrul celor două licitaţii organizate de Transelectrica, ofertantul ce se clasase pe primul loc în urma derulării etapei de licitaţie electronică a fost descalificat pentru că nu a răspuns sau a răspuns incomplet la solicitarea autorităţii contractante, iar contractul a fost atribuit ofertantului clasat pe locul al doilea, la un preţ mai mare. 

'Pornind de la aspectele sesizate de autoritatea contractantă, analizăm toate licitaţiile de atribuire a lucrărilor respective, fiind posibilă o înţelegere pentru împărţirea contractelor. Este foarte important să depistăm şi să corectăm disfuncţionalităţile din domeniul achiziţiilor publice, astfel încât, în final, să avem o cheltuire eficientă a fondurilor publice', a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, citat în comunicat. 

În cadrul acestei investigaţii, în luna decembrie 2017, autoritatea de concurenţă a efectuat inspecţii inopinate la sediul companiilor, iar documentele ridicate în cadrul inspecţiilor se află în analiza Consiliului Concurenţei, în cadrul procedurii specifice de investigaţie. 

Inspecţiile inopinate constituie o etapă preliminară a investigaţiei, iar efectuarea lor nu reprezintă o antepronunţare a Consiliului Concurenţei în ceea ce priveşte existenţa unei încălcări a Legii concurenţei. 

În situaţia în care Consiliul Concurenţei va constata încălcarea regulilor de concurenţă, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care cooperează cu autoritatea de concurenţă în cadrul programului de clemenţă pot obţine imunitate la amendă sau reduceri substanţiale ale amenzilor. 

AGERPRES