‘Gradul de absorbţie al fondurilor europene a ajuns, într-un singur an, la 20%, de la 4%, iar unul dintre capitolele importante este Axa II – gestiunea deşeurilor. În plus, datele statistice pe 2011 arată că rata de reciclare a deşeurilor în România a crescut la 12% faţă de 1,98%, cât se înregistra în anul anterior. Lucrul cel mai greu de realizat este schimbarea mentalităţii oamenilor. Ca să schimbi acest lucru trebuie să porneşti de la copii, care sunt vectori de transmitere a informaţiei. La fel şi media’, a spus Dumitru.

Conform datelor MMSC, fondurile alocate sectorului de mediu din România de către Comisia Europeană, pentru perioada 2007-2013, depăşesc 5,6 miliarde de euro. Această finanţare provine din două fonduri ale Uniunii Europene, respectiv Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC). Strategia şi distribuţia acestor fonduri pe sectoare de mediu este realizată în cadrul POS Mediu.

Programul a fost elaborat în corelare cu obiectivele naţionale strategice prevăzute în Planul Naţional de Dezvoltare(PND) şi în Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR) 2007-2013.

Totodată, POS Mediu a avut ca punct de plecare obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu ale Uniunii Europene, fiind astfel structurat încât să contribuie la îndeplinirea angajamentelor României din Tratatul de Aderare.

Publicaţia Forbes România, în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, au organizat, joi, la sediul Camerei de Comerţ ţi Industrie Bucureşti, prima conferinţă din seria de evenimente Forbes Green, prin care se pune în discuţie managementul deşeurilor şi impactul lor în rândul fiecărei etape a lanţului de gestiune şi, prin extensie, al întregii populaţii.

SURSA: Agerpres