Pachetele de acţiuni vor fi vândute prin ofertă publică secundară, iar preţul de vânzare va fi cel puţin egal cu preţul de ofertă sau cu preţul de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de ofertă, mecanism aprobat de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Preţul de ofertă sau preţul de referinţă va fi aprobat de către Adunarea Generală a Acţionarilor Electrica, pe baza recomandărilor intermediarilor autorizaţi cu care se încheie contractele de intermediere.
MECMA, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie va coordona şi monitoriza fiecare proces de privatizare. Electrica SA va contracta servicii de investiţii financiare ce vor fi prestate de intermediari autorizaţi. Cheltuielile pentru îndeplinirrea proceselor de privatizare şi orice alte cheltuieli necesare vor fi suportate de către Electrica SA. Cheltuielile pentru admiterea la tranzacţionare pe piaţa unui operator autorizat de CNVM vor fi suportate de fiecare dintre societăţile emitente.

În vederea implementării Strategiei, va fi constituită o comisie pentru coordonarea procesului de privatizare şi o comisie de pregătire şi monitorizare.
SURSA: Agerpres