Astfel, Consiliul de Administraţie supune spre aprobare în AGA 'achiziţia de servicii juridice de consultanţă în vederea identificării de soluţii legale, viabile, care să asigure continuitatea în condiţii optime a serviciului public de alimentare cu energie termică a Municipiului Bucureşti', alternative la Memorandumul aprobat în Guvern la data de 27 martie 2013, care prevede fuziunea Elcen cu RADET (Regia Autonomă pentru Distribuţia Agentului Termic).

Totodată, Elcen caută soluţii legale de eliminare sau reducere a blocajului financiar înregistrat în relaţia cu RADET.

Un alt punct pe ordinea de zi se referă la 'aprobarea achiziţiilor serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare pentru formulare acţiuni în instanţa de judecată de către Societatea Electrocentrale Bucureşti SA împotriva Municipiului Bucureşti, precum şi susţinerea în toate fazele procesuale, având ca obiect soluţionarea diferendului dintre părţi, rezultat din neexecutarea de către Municipiul Bucureşti a obligaţiei legale de a asigura din bugetul local, respectiv de a vira în contul escrow (…) sumele necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, distribuţie, transport şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei'.

La mijlocul lunii noiembrie, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat contractarea de la Ministerul Finanţelor un împrumut de maximum 248 de milioane de lei pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece.

'Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare, în valoare de maximum 248 de milioane de lei, cu o maturitate de maximum 20 de ani. Contractarea împrumutului se face în scopul finanţării cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece', precizează proiectul.

Într-un raport de specialitate cuprins în acest proiect de hotărâre este subliniată necesitatea împrumutului.

'Având în vedere adresa RADET prin care a fost estimată valoarea deconturilor aferente finanţării cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece 2015 – 2016, respectiv de 248 de milioane de lei, şi detalierea acestora, ţinând cont de posibilitatea prevăzută la art. IV din OUG 46/2015 de a solicita contractarea de împrumuturi de la Ministerul Finanţelor Publice, din venituri din privatizare, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi/ sau de capital pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, absenţa, la data prezentei, a resurselor proprii pentru finanţarea sumei determinate de DGISP de 247.370.516 lei, gradul de îndatorare a bugetului local al municipiului Bucureşti, care se încadrează în limita de îndatorare de 30%, pe întreaga perioadă de maturitate a împrumutului, se constată necesitatea şi posibilitatea contractării unui împrumut de la Ministerul Finanţelor', arată raportul. AGERPRES