“Tendința curentă în privința externalizării este că asistăm la un flux de externalizare de credite neperformante în special către entități din cadrului grupului bancar din care fac parte. Și-au creat astfel de agenții de preluare de creanțe, iar această metodă are merite prin prisma tratamentului fiscal”, a spus Drăgulin, în cadrul seminarului EU-Cofile 2012, organizat la Sinaia de BNR, Alpha Bank și Asociația Română a Băncilor (ARB).

Potrivit noului Codul Fiscal, o companie de administrare a creanțelor care preia o datorie la un anume procent din total, aceasta să fie impozitată doar la acel nivel, și nu la total, iar dacă se va întâmpla să colecteze peste acest procent să fie impozitată suplimentar.

În plus, prin aceste agenții interne, băncile au un control mai bun asupra colectării și asupra prețului la care transferă creanțele. Dacă banca a vândut prea ieftin o astfel de creanță, se va vedea un surplus pe partea cealaltă în grup, în contul agenției de recuperare creanțe.

La finele lunii septembrie, rata creditelor neperfomante se situa la 17,3% din total credite și este foarte probabil să continue să crească.

O externalizare a creditelor neperformante se va vedea în balanța băncilor aproape la fel ca o executare a debitorilor și va avea ca efect reducerea ratei creditelor neperformante prin eliberarea unei părți din provizioane egală cu sumele primite pe transferul acestor creanțe.