În acest sens, Fondul European de Investiţii şi Vitas IFN România, sub egida Progress Microfinance, au semnat un contract de finanţare, de peste două milioane de euro, prin care instituţia financiară nebancară va putea să asigure întreprinzătorilor acces mai uşor spre finanţare, în special tinerilor întreprinzători din vestul şi centrul României, ce întâmpină dificultăţi în accesarea creditelor din surse bancare.

Progress Microfinance este un proiect iniţiat şi finanţat de Comisia Europeană şi gestionat de Fondul European de Investiţii. Acesta oferă garanţii şi instrumente de finanţare pentru intermediarii din domeniul microfinanţării. Iniţiativa este susţinută de o finanţare de 205 milioane de euro din partea Comisiei Europene şi a Băncii Europene de Investiţii (BEI).

Acordul cu Vitas IFN consemnează cea de-a 63-a tranzacţie semnată sub egida Progress Microfinance de la înfiinţarea Fondului, în 2010. Până în prezent, au fost semnate angajamente de peste 130 de milioane de euro sub egida Progress Microfinance pentru beneficiarii săi, micro-debitori europeni. Ţările în care s-au semnat acorduri până în prezent sunt Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Franţa, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Olanda şi Regatul Unit al Marii Britanii.

Fondul European de Investiţii (EIF) are ca misiune principală sprijinirea întreprinderilor micro, mici şi mijlocii europene (IMM) prin facilitarea accesului la finanţare. Totalul angajamentelor nete ale EIF în fonduri de capital privat s-a ridicat la peste 7,9 miliarde de euro la finele anului 2013.

AGERPRES