Proiectul de Hotărâre vine și cu o notă de fundamentare în care se prezintă situația actuală și schimbările preconizate.

„Reorganizările care au avut loc în administrația publică centrală au impact și asupra evoluţiei domeniului protecţiei informaţiilor clasificate şi, implicit, determină necesitatea îmbunătăţirii actelor normative existente, pentru eficientizarea activităţilor specifice,” se arată în nota de fundamentare.

Actualizarea listei secrete a informațiilor secrete are legătură cu trecerea în subordinea Ministerului de Finanțe a Oficiului pentru Jocurile de Noroc, Oficiului pentru spălarea Banilor, dar și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

„Modificarea survenită în organizarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, a Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a determinat efectuarea de noi demersuri de către Ministerul Finanțelor Publice pentru actualizarea și completarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare elaborate sau deţinute de Ministerul Finanțelor Publice și de instituțiile aflate în subordinea acestuia și termenele de clasificare aferente, precum şi elaborarea prezentului act normativ, adaptat noilor tendinţe în domeniu, la nivel naţional şi internaţional,” se arată în nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre de pe site-ul Ministerului de Finanțe.