Redăm mai jos discursul integral al premierului:

·  Sunt conștient că acest Guvern nu se poate angaja pe toate fronturile de reformă în societatea românească.

Insă:

·  Ne asumăm un set de măsuri concrete, limitate ca număr, dar cu impact și importanță sistemică.

·  Ne asumăm un număr de măsuri pe care să le ducem la îndeplinire, în dialog cu dumneavoastră și cu societatea.

·  Ne asumăm un număr de măsuri pentru care la final de mandat vom da seamă în fața societății și a forțelor politice.

·  Și mai ales, ne asumăm o guvernare bazată pe trei principii fundamentale: transparență, responsabilitate și deschidere pentru dialog.

Doamnelor și domnilor,

·  Din momentul în care președintele mi-a încredințat acest mandat, am urmărit:

o   formarea unei echipe de specialiști integri, care să își poată face treaba în afara polemicilor politice; am credința că audierile din comisiile parlamentare v-au convins de acest lucru.

o   formularea unui program de guvernare, care să aibă impact și relevanță într-un interval de timp atât de scurt, lăsând în urmă modelele și practicile de lucru, pentru viitor.

·  În primul rând, ciclul politic constituțional. Anul viitor, acest Guvern va organiza două rânduri de alegeri.

o La nivel politic, vrem să dăm răgazul necesar în care partidele să își definească programele și echipele cu care vor participa în cursele electorale. Sper că si cetăţenii îşi vor spori implicarea civică în comunitățile din care fac parte, astfel încât să poată participa activ, cât mai bine informați, în procesul electoral. 

o La nivel administrativ, sarcina noastră va fi să ne asiguram că toți românii pot vota, indiferent unde se află, în interiorul sau în afara României. Instituțiile de resort vor lucra pentru informatizarea acelor părți din procesul electoral care au creat mereu surse de nemulțumire populară și tensiuni în mediul politic.

·  A doua prioritate majoră a acestui Guvern va fi deschiderea către societate, la toate nivelurile ei.

·  Vom iniția platforme noi de comunicare și consultare, le vom consolida pe cele existente, pentru a asigura transparența actului decizional și participarea tuturor celor interesați la formularea politicilor publice.

·  Vom urmări aceeaşi deschidere și transparență și față de mediul politic. Parlamentul a fost și rămâne singura forță democratică de reprezentare a societății. Guvernul îi va rămâne un partener activ.

·  Atât eu, cât și miniștrii cabinetului meu, vom răspunde tuturor solicitărilor dumneavoastră  de consultare. Totodată, vom veni în mod proactiv în fața Dvs, pentru a ne asigura că măsurile aplicate de acest Guvern au în primul rând înțelegerea, și speram noi și susținerea, forului democratic al țării.

·  Dați-mi voie la acest punct să fac o precizare importantă. Am pregătit proiectul nostru de guvernare în doar câteva zile, fără a beneficia de o platformă programatică prealabilă, așa cum ar avea un partid politic și aşa cum se pregăteşte de obicei. De aceea, măsurile incluse în proiectul nostru nu sunt exhaustive.

·  Rămânem deschiși la idei noi și le vom căuta activ în perioada următoare. Intentionez apoi să revenim către dumneavoastră până la 15 decembrie, pentru a discuta mai pe larg atât măsurile deja incluse în program cât și idei noi, sub forma unor planuri de măsuri pe fiecare domeniu prioritar în parte. Acest exercițiu devine cu atât mai necesar prin prisma corelării cu definitivarea Bugetului 2016.

·  În al treilea rând – independența justiției și lupta împotriva corupției.

·  Subliniez sprijinul necondiționat și lipsit de orice ingerință din partea Executivului față de independența justiției și față de lupta împotriva corupției.

·  Urmează un an important în care se vor face numiri în posturile cheie din justiție și parchete. Numirile vor fi ghidate doar de performanța profesională și de integritate.

·  Al patrulea element fundamental al programului este susținerea în continuare a creșterii economice.

·  Stabilitatea macroeconomică și un buget echilibrat sunt esențiale. Economia României este integrată într-o piață comună la nivel european și trebuie să ne ridicăm la acel nivel.

·  România a făcut deja eforturi majore să revină la creștere economică durabilă în perioada post criză.

·  Aceste eforturi nu trebuie să fie în zadar! Vom susține relansarea durabilă a creșterii economice și stabilitatea finanțelor publice pentru a crea un mediu propice pentru investiții.

·  In special vom veghea asupra structurii bugetare și coerentei acesteia cu obiectivul pe termen mediu deja stabilit și asumat de România.

·  În privința cheltuielilor, doi factori sunt importanți:

o redirecționarea lor spre co-finanțarea unor investiții competitive sprijinite și din fonduri europene, inclusiv în capital uman, instrumente financiare și infrastructura necesară. Expertiza europeană pe care acest Guvern o aduce se va manifesta cu precădere în acest plan, urmărind să simplificăm și să sporim atât cantitativ dar si calitativ absorbția fondurilor europene.

o eliminarea cheltuielilor neproductive și ineficiente, [cum ar fi cele cu anumite întreprinderi autonome de stat].

·  În ceea ce privește veniturile, avem deja un cod fiscal adoptat recent. Vom urmări implementarea lui, acordând atenție creării unui mediu cât mai propice pentru IMM-uri pentru a susține crearea de locuri de muncă, mai ales în rândul tinerilor.

·  În ceea ce privește fondurile europene, avem încă mari restanțe pentru perioada financiară 2007-2013, pe care vom încerca să le eliminăm în măsura în care este posibil. România mai are de absorbit 30% din alocarea financiară precedentă. Nu vom putea face minuni pentru a evita o dezangajare totală, dar vom urmări să finalizăm implementarea a cât mai multor proiecte majore, mai ales a celor cu buget ridicat.

·  În același timp, tot în acest an, va trebui să demarăm cât mai rapid implementarea noului buget de fonduri structurale și de investiții, acordat României pentru perioada 2014-2020.

·  În acest context, o provocare majoră va fi îndeplinirea condiționalităților negociate de România în Acordul de Parteneriat cu Uniunea Europeană. Mă refer la cadastru, achiziții publice, reforma administrației publice, reformă în domeniul sănătății, între altele.

·  Toate acestea vor necesita o coordonare eficientă între ministere, dar și susținerea dumneavoastră pentru a le putea implementa la timp.

·  O societatea normala are nevoie de un sistem de sănătate funcțional, de un sistem de educație solid, de identitate, toleranță și cultură. Acestea sunt elementele celui de-al cincilea domeniu cheie al programului de guvernare.

·  Ne vom concentra eforturile pe redefinirea rolului și statutului personalului medical în societate și pe reducerea migrației acestora în străinătate.

·  In educație, vom muta accentul de la transmiterea de informație spre crearea de competențe pentru viața și reducerea sarcinilor birocratice care apasă cadrele didactice.

·  Toate aceste priorități se încadrează și în ancorarea puternică a României la agenda europeană și internațională.

·  Suntem confruntați cu provocări majore în interiorul Uniunii Europene. Există focare de instabilitate la granițele noastre.

·  Atentatele criminale din ultima perioadă sunt încă o dovadă a vulnerabilității în fața terorismului și a urii.

·  Toate acestea sunt provocări majore pentru orice guvern.

·  Doresc sa vă asigur pe dumneavoastră și pe partenerii noștri externi că vom menține fără echivoc reperele existente ale politicii externe: o Românie puternic ancorată în Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, angajamentele NATO și responsabilitățile care ne revin din participarea la aceste alianțe.

·  Aș trage aici un semnal în privința bugetului 2016, în care, pe lângă obiectivele enunțate, va trebui să acoperim financiar, la nivelul așteptat, și toate aceste angajamente și obligații.

·  In plan european, vreau să creștem ponderea României în Uniunea Europeana, să participăm mai activ la marile decizii strategice care vor fi luate în perioada următoare. Îmi voi folosi toată energia pentru a contribui la recâștigarea încrederii și a prestigiului României în relația cu partenerii săi din Uniunea europeană.

·  Și nu în ultimul rând, vom începe pregătirile pentru Președinția  Consiliului European, pe care România o va deține în 2019.

Doamnelor si domnilor,

·  Voi încheia împărtășindu-vă felul in care acest Guvern înțelege să dezvolte o relație cu dvs, Parlamentarii României. Noi nu ne dorim și nu putem să înlocuim clasa politică. Democrația nu e posibilă fără oameni politici sau partide politice.

·  Momentele în care se apelează la guverne formate din experți sunt excepționale. Noi nu putem guverna decât alături de forțele politice reprezentate democratic în acest for. Sper să vă alăturați efortului nostru. 

·  Vom fi deschiși la proiectele și propunerile Dvs, vă vom asculta mereu cu atenție.

·  Dorința mea și a echipei mele este de a crea premisele unui nou proiect de dezvoltare accelerată a României, egal cu potențialul uriaș al acestei țări. Putem face acest lucru doar împreună.

·  Pentru ca tot Dvs, partidele politice, va trebui să fiți cei care veți continua să clădiți o țară care să dea speranța românilor, care să îi facă pe cei plecați să își dorească să se întoarcă.

·  Pentru ca "acasă" este într-un singur loc: aici, în România. Am purtat acest acasă în inima în toți acești ani în care am fost chemat să-mi exercit atribuțiile în afara tarii. Mă bucur ca azi pot să-mi aduc modestul meu aport pentru a face acest „acasă” mai bun.

·  Însă, așa cum spune o vorba înțeleaptă a lui Marcus Aurelius: „Doamne, dă-mi puterea să schimb ceea ce poate fi schimbat, răbdarea de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat și înțelepciunea de a distinge între cele două”.