Totodată, este obligatoriu să se depună la organele fiscale competente şi o declaraţie de menţiuni, însoţită de anexa la declaraţie. Astfel, noua procedură de înregistrare a firmelor presupune depunerea formularului 098 şi a Anexei la Cererea de înregistrare în scopuri de TVA, electronic, în format pdf, iar documentele însoţitoare constau în copii legalizate ale actelor de identitate ale administratorilor; documente privind deţinerea legală a spaţiului aferent sediului social şi/sau a sediilor secundare, declaraţia pe proprie răspundere a administratorilor cum că nu au comis infracţiuni şi fapte ilegale, conform legislaţiei în vigoare. Controlul documentelor se realizează de către organul fiscal pe baza documentelor prezentate ori pe baza evidenţelor proprii ale organului fiscal. De asemenea, noua procedură de înregistrare presupune verificarea la faţa locului a existenţei spaţiului aferent sediului social şi/sau sediilor secundare declarate, verificarea criteriilor de evaluare şi întocmirea de către organul fiscal a unui referat prin care se va stabili punctajul obţinut, precum şi emiterea deciziei de aprobare sau respingere în termen de maxim trei zile lucrătoare.