Dezbatere cu tema Curriculum modern pentru o Românie educată. În cadrul dezbaterii s-au analizat aspecte privind Planul cadru pentru învăţământul liceal teoretic, vocaţional, tehnologic, profesional şi profesional-dual, care urmează să definească modul în care se finalizează învăţământul obligatoriu şi primele etape de calificare profesională, cu începere din anul şcolar 2021-2022.

La dezbatere au participat deputaţi şi senatori, membri ai celor două comisii, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, ai grupurilor de lucru şi ai Comisiei de validare, care au contribuit la elaborarea propunerilor acestor planuri cadru, reprezentanţi ai Patriarhiei Române şi ai Academiei Române, cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, reprezentanţi ai sindicatelor din învăţământ, ai federaţiilor de părinţi şi elevi şi ai organizaţiilor nonguvernamentale din domeniul educaţiei.

Monica Anisie, fostul ministru al Educației și actual președinte al Comisiei pentru învăţământ, tineret şi sport din Senatul României, a declarat că, pentru a realiza o educație de calitate trebuie să avem încredere în planul cadrul, programele adaptate la nevoi, precum și în formarea profesorilor.

”Totodată, susţin raportarea învăţământului românesc la tendinţele actuale, ceea ce înseamnă că în planurile-cadru trebuie să-şi găsească un loc cât mai important disciplinele care vizează digitalizarea, educaţia juridică, educaţia pentru sănătate, educaţia antreprenorială şi educaţia media. Şi, nu în ultimul rând, subliniez necesitatea reintroducerii studiului gramaticii şi la liceu în cadrul orelor de limbă şi literatură română.”, spune fostu ministru al Educației.

Dezbatere cu tema Curriculum modern pentru o Românie educată: ”Curricula şcolară trebuie să aibă în centrul său elevul şi societatea”

În cadrul aceleiași dezbateri, deputatul Natalia Elena Intotero, președintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, a explicat scopul dezbaterii.

“Scopul acestei dezbateri a fost ca propunerile de îmbunătăţire susţinute de participanţi să convertească planurile-cadru într-un fundament pentru materializarea profilului absolventului, astfel încât acesta să reflecte nu numai nevoile societăţii, ci şi cele mai bune practici documentate academic privind procesul de proiectare curriculară.

Dezbaterea oferă oportunitatea ca forma finală a acestor planuri-cadru să reflecte principiile agreate de cei mai mulţi specialişti în cadrul proiectului România Educată. Curricula şcolară trebuie să aibă în centrul său elevul şi societatea”, spune deputatul.

Toate profilurile de învățământ sunt importante

Natalia Elena Intotero a mai precizat că ”este recomandat să avem în vedere realităţile de astăzi: elevii au un ritm de dezvoltare mai accelerat, absorb informaţiile diferit, există noi posibilităţi tehnologice, iar piaţa de muncă este mai dinamică decât era în urmă cu 15-20 de ani.”.

”În acest context, vreau să subliniez importanţa tuturor profilurilor de învăţământ. Elevii au deprinderi proprii, în funcţie de personalitatea şi talentul fiecăruia. Unii au o înclinaţie spre filiera teoretică, alţii spre învăţământul profesional. Toate sunt la fel de importante şi trebuie să fim preocupaţi de acestea în egală măsură.

Însă, noile planuri cadru presupun o consultare largă şi dezbateri în toate judeţele ţării. Nu ne mai putem permite experimente. Din acest considerent, sunt de părere că transpunerea practică a noilor planuri cadru în anul şcolar 2021-2022 nu este posibilă din cauza timpului necesar de implementare.

Calendarul şcolar, efectiv, nu va permite acest lucru. Doresc să îmi exprim deschiderea pentru o continuă colaborare, în interesul învăţământului românesc. Sper ca această dezbatere să fie prima din multe întâlniri, formale şi informale, a căror finalitate să aducă beneficii reale pentru învăţământul românesc.”, spune președintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.

Dezbatere cu tema Curriculum modern pentru o Românie educată. Prin această dezbatere, comisiile pentru învăţământ au asigurat transparentizarea şi consultarea cât mai amplă cu partenerii reprezentativi din toate domeniile. Demersul parlamentar de astăzi vine în sprijinul Ministerului Educaţiei pentru finalizarea şi adoptarea planurilor-cadru, aportul decisiv fiind cel al specialiştilor care au contribuit la elaborarea acestora.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea