Reguli noi pentru eliberarea unor documente. Klaus Iohannis a semnat

Miercuri, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care modifică un articol și o anexă din Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000.

Această modificare impune Agenției Naționale pentru Sport obligația de a furniza cetățenilor o platformă de comunicare online prin care solicitanții certificatului de identitate sportivă sau ai radierii acestuia să poată depune documentele necesare. De asemenea, aceștia vor putea obține certificatul prin intermediul aceleiași platforme.

„În vederea aplicării dispoziţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit.n), Agenţia Naţională pentru Sport va pune la dispoziţia structurilor sportive şi o platformă online prin care acestea vor putea solicita recunoaşterea şi înscrierea în Registrul sportiv.

Dovada înregistrării în Registrul sportiv va fi comunicată beneficiarului prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice, în termen de maximum 14 zile. Pentru înregistrarea în Registrul sportiv prin mijloace electronice se utilizează semnătura electronică calificată”, arată actul normativ promulgat de către şeful statului.

Președintele Agenției Naționale pentru Sport aprobă prin ordin

Conform sursei citate, semnătura electronică calificată este definită ca semnătura electronică în sensul articolului 3, punctul 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Aceasta se bazează pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere calificat din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene, inclus în lista publicată de Comisia Europeană în conformitate cu articolul 9 din același regulament, și este utilizată în procedura de înregistrare prin mijloace electronice și de furnizare de informații sau documente din registrul sportiv.

În plus, conform aceluiași text, „în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, președintele Agenției Naționale pentru Sport aprobă, prin ordin, conținutul și modalitatea de acces la platforma online prevăzută la articolul 23, alineatul (2) din Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost completat prin prezenta lege”.

Conform sursei citate, în decurs de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii respective, Agenția Națională pentru Sport urmează să elaboreze și să propună Guvernului modificarea regulamentului de punere în aplicare a Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, conform prevederilor legii în discuție.