Violenţa fizică din şcoli va fi sancţionată, dar elevii nu vor putea fi mustrați în fața colegilor

Violenţa fizică sub orice formă din şcoli va fi sancţionată, iar exmatricularea elevilor se va putea face doar în situaţii foarte grave, cu drept de reînscriere în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ, cu excepţia elevilor din învăţământul postliceal, potrivit unui amendament al Partidului Național Liberal (PNL), Partidului Social Democrat (PSD) şi Ministerului Educaţiei, însuşit de celelalte grupuri parlamentare, adoptat luni, 24 aprilie 2023, de Comisia de Învăţământ a Camerei Deputaţilor.

Potrivit amendamentului, analiza disciplinară poate fi iniţiată de personalul şcolar în urma unei încălcări a regulamentelor unităţii de învăţământ preuniversitar sau a comportamentului inadecvat al elevului. Elevul şi părinţii/tutorii legali ai acestuia sunt informaţi cu privire la natura încălcării şi sunt convocaţi la o întâlnire formală.

Elevii au dreptul la apărare şi nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective, iar pentru a fi sancţionaţi, faptele lor trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ, în cadrul activităţilor extraşcolare sau în cadrul activităţilor desfăşurate în mediul online. Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor, în funcţie de gravitatea faptei, sunt:

 • observaţie individuală;
 • mustrare scrisă;
 • retragerea temporară sau pe durata întregului an şcolar a burselor de care beneficiază elevul;
 • mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
 • suspendarea elevului pe o durată limitată de timp;
 • preavizul de exmatriculare;
 • exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ;
 • exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în altă unitate de învăţământ;
 • exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învăţământul postliceal;
 • scăderea notei la purtare.

Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât şi părinţilor/tutorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz. Atenție! Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context!

Elevii care au fost sancţionaţi beneficiază de intervenţie psihologică

Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare, prevede amendamentul. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ, suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, preavizul de exmatriculare, exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ, exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în altă unitate de învăţământ, nu se pot aplica în învăţământul primar.

Preavizul de exmatriculare şi exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ se pot aplica în învăţământul obligatoriu numai în situaţii foarte grave, când prezenţa elevului în şcoală pune în pericol siguranţa elevilor sau a personalului din şcoală, afectând dreptul la educaţie, respectiv la muncă.

Suspendarea elevului se poate realiza pentru o durată de maxim cinci zile lucrătoare. Un elev nu poate fi suspendat pe durata unui an şcolar pentru mai mult de 15 zile lucrătoare!

Elevii care au fost sancţionaţi beneficiază de consiliere, intervenţie psihologică şi psihoterapie, precum şi de activităţi remediale. Procedura de aplicare a sancţiunilor prevede în mod obligatoriu:

 • informarea elevilor şi a părinţilor/tutorilor legali;
 • intervievarea elevilor, în prezenţa părinţilor/ tutorilor legali;
 • după caz, consultarea managerului de caz desemnat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), în acord cu Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 şi a raportului de evaluare multidisciplinară realizat de acesta; oferirea posibilităţii de contestare a sancţiunii;

Părinților/tutorilor legali ai elevilor li se va respecta confidențialitatea

În procesul de sesizare şi analiză disciplinară a elevilor, comunicarea cu părinţii/ tutorii legali se realizează în absenţa elevilor, într-un spaţiu dedicat, care asigură confidenţialitatea, în prezenţa consilierului şcolar şi a mediatorului şcolar, dacă este necesar.

Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.

În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.