Depozitele garantate de FGDB reprezintă 58,1% din valoarea totală a depozitelor constituite la băncile participante la Fond.

'În cea mai mare parte, depozitele garantate la băncile participante la FGDB aparţin persoanelor fizice, întreprinderilor mici şi mijlocii şi altor categorii asimilate acestora din urmă. În trimestrul al III-lea 2014 a crescut valoarea totală a depozitelor garantate ale persoanelor fizice (variaţie trimestrială de +0,5%), cât şi a persoanelor juridice (variaţie trimestrială de +2,7%)', se precizează în comunicat.

Potrivit documentului, la finalul trimestrului trei din acest an, existau peste 13,6 milioane de deponenţi garantaţi persoane fizice cu depozite în valoare totală de 122,8 miliarde de lei, în creştere cu 2,7% faţă de nivelul de la 30 septembrie 2013. 'Depozitele în lei, în sumă de 73,1 miliarde lei la 30 septembrie 2014, reprezintă 59,5% din valoarea totală a depozitelor garantate ale persoanelor fizice', se mai arată în comunicatul citat.

Pe segmentul persoanelor juridice, la 30 septembrie 2014 se înregistrau aproape 900.000 de deponenţi garantaţi ale căror depozite totalizau 36,6 miliarde de lei (+3,9% faţă de nivelul de la 30 septembrie 2013), iar suma depozitelor în moneda naţională, respectiv 25,2 miliarde de lei, deţine cea mai mare pondere în valoarea totală a depozitelor garantate ale persoanelor juridice, respectiv 68,8%.

'Pe ansamblul băncilor participante la FGDB, depozitele în valută garantate au avansat mai rapid decât depozitele în lei (variaţie trimestrială de +2,2% pentru depozitele în valută garantate faţă de +0,2% pentru depozitele în lei garantate). La 30 septembrie 2014, depozitele în lei garantate însumau 98,3 miliarde lei, iar cele în valută 61,1 echivalent miliarde de lei', se subliniază în comunicatul Fondului.

În continuare, majoritatea covârşitoare a deponenţilor garantaţi (99,8% dintre persoanele fizice garantate şi 98,5% dintre persoanele juridice) deţin depozite cu o valoare mai mică decât plafonul de garantare (100.000 de euro/deponent/bancă – n.r.), respectiv garantate, potrivit comunicatului citat.

Pe parcursul trimestrului trei din acest an, 31 de bănci persoane juridice române au participat la FGDB. 'Pe lângă acestea, îşi mai desfăşurau activitatea pe teritoriul României 9 sucursale ale unor instituţii de credit din alte state membre ale Uniunii Europene, depozitele la acestea fiind garantate de schemele din ţările de origine', precizează instituţia.

Potrivit comunicatului citat, categoriile de depozite negarantate sunt precizate în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

AGERPRES