Scăderea deficitului s-a produs datorită reducerii deficitului balanţei comerciale cu 13,2 la sută şi majorării excedentului transferurilor curente cu 8,7 la sută (pe seama transferurilor nete ale administraţiei publice).

Investiţiile străine au scăzut accentuat în primele nouă luni ale anului, raportat la aceeaşi perioadă din 2010.

"Deficitul contului curent în perioada ianuarie-septembrie 2011 a fost finanţat în proporţie de 31 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 1,175 miliarde euro, în scădere cu 54,1 la sută faţă de perioada ianuarie-septembrie 2010, din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 943 milioane euro, iar creditele intra-grup 232 milioane euro", scrie în comunicatul BNR.

Datoria externă a crescut cu peste 3%

Datoria externă pe termen mediu şi lung era de 75,292 miliarde euro, la 30 septembrie 2011, (76,9 la sută din total datorie externă), în creştere cu 3,3 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat, la 30 septembrie 2011, nivelul de 22,642 miliarde euro (23,1 la sută din total datorie externă), mai mare cu 15,8 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 26,1 la sută, în perioada ianuarie-septembrie 2011, comparativ cu 33,4 la sută în anul 2010. Gradul de acoperire a fost 7,8 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2011, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2010.