Termenul de depunere a declaraţiilor informative pe 2011 pentru persoanele impozabile cu un plafon al afacerilor sub 35.000 de euro, care pot opta să fie sau nu plătitori de TVA, este 25 februarie.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 119.000 lei, au obligaţia să depună formularul 392A – ‘Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2011’, iar persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 35.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii, respectiv inferioară sumei de 119.000 lei, au obligaţia să depună formularul 392B – ‘Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul 2011’.

În categoria neplătitorilor de TVA se pot înregistra atât companiile, cât şi persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale şi întreprinderile individuale, din orice domeniu de activitate.
SURSA: Agerpres