Taxele de şcolarizare pentru studenți nu vor mai putea fi schimbate pe perioada ciclului de studii. S-au acceptat modificările la Legea învăţământului superior.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind modificarea articolului 9, alineatul (1) din Legea învățământului superior nr. 199/2023. Prin această lege, se aduc modificări Legii învățământului superior. Astfel, cuantumul taxelor de școlarizare va fi comunicat viitorilor candidați din timp.

Taxele de studii nu vor mai putea fi modificate de către instituțiile de învățământ superior pe durata unui ciclu de studii, pentru aceeași promoție de studenți.

Schimbări importante în ceea ce privește taxa de școlarizare

Conform legii promulgate de către șeful statului, în instituțiile de învățământ superior de stat, învățământul este gratuit pentru cifra de școlarizare aprobată anual prin hotărâre a Guvernului. El poate fi, însă, și cu taxă. Cuantumul taxei de școlarizare este propus de către consiliul de administrație. Ea e aprobată de Senatul universitar.

Aceasta și este adus la cunoștința candidaților la data publicării ofertei educaționale, conform Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat.

Pe 20 februarie, Camera Deputaților a adoptat proiectul în calitate de prim for sesizat. Senatul l-a adoptat pe 18 martie, ca for decizional.

elevi, studenti
SURSA FOTO: Dreamstime

Noi reguli pentru elevi

Pe de altă parte, s-au instituit reguli noi pentru noul an școlar 2023-2024. Actualizările recente ale Statutului Elevului includ modificări importante referitoare la procedura de exmatriculare. În plus, se clarifică drepturile și obligațiile elevilor, precum și consecințele pentru cei care acumulează absențe nemotivate.

În noul an școlar 2023-2024, Statutul Elevului, actualizat în 2023, aduce schimbări semnificative. Potrivit articolului 7, elevii au dreptul să primească absențe doar în cazul în care nu sunt prezenți la orele de curs, iar profesorilor le este interzis să utilizeze absența ca instrument de constrângere.

Absențele nemotivate, monitorizate strict

De asemenea, conform articolului 27 al Statutului Elevului, scăderea calificativului la purtare, de la „Foarte Bine” la „Insuficient”, se va aplica „pentru toți elevii din învățământul primar, la fiecare 20 de absențe nejustificate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu”.

Statutul mai prevede că nota la purtare va fi diminuată cu un punct „pentru toți elevii din învățământul gimnazial și liceal, la fiecare 20 de absențe nejustificate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/modul de specialitate”.