Banca Transilvania, anunț privind plata dividendelor

Banca Transilvania informează acționarii că data plății dividendelor pe 2023, conform Hotărârii Adunării Ordinare a Acționarilor din data de 25 aprilie 2024, este 26 iunie 2024.

Valoarea brută a dividendului pe acțiune este de 1,2521000331 lei, iar impozitul pe dividende va fi reținut la sursă conform reglementărilor legale în vigoare la data plății. Data de înregistrare a fost stabilită pe 12 iunie 2024, iar ex-date este 11 iunie 2024.

Plata dividendelor către acționari se va realiza conform legislației în vigoare, după cum urmează:

Plăți către acționarii reprezentați de participanții la sistemul Depozitarului Central (intermediari) cu dețineri de acțiuni în Secțiunea 2

  • Acționarii care dețin acțiuni BT (simbol TLV) în conturi deschise la unul sau mai mulți participanți la sistemul Depozitarului Central sau care au comunicat un cont de plată către Depozitarul Central vor primi dividendele în conturile participanților sau în conturile indicate Depozitarului Central, fără a prezenta documente suplimentare. Acționarii pentru care participanții au transmis informarea privind încetarea relațiilor contractuale cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data plății nu se încadrează în această categorie.

Plăți către acționarii nereprezentați de un participant sau care dețin acțiuni în Secțiunea 1

În cazul acționarilor persoane fizice și juridice titulari de cont bancar:

  • Plata dividendelor pentru acționarii persoane fizice sau juridice care sunt titulari de cont BT sau își deschid un cont curent la Banca Transilvania S.A. până la data de 21 iunie 2024 se va realiza prin virament bancar în conturile curente deschise la BT. Acționarii nu trebuie să notifice instituția de credit privind existența sau deschiderea contului curent.

În celelalte cazuri, plata dividendelor se va realiza prin plăți în numerar la ghișeele Băncii Transilvania.

Persoane juridice: Pentru acționarii persoane juridice care nu sunt reprezentați de un participant sau nu au cont deschis la Banca Transilvania, plata dividendelor se va face în numerar la ghișeele Băncii Transilvania din întreaga țară.

Persoane fizice: Pentru acționarii persoane fizice care nu sunt reprezentați de un participant sau nu au cont deschis la Banca Transilvania, plata dividendelor se va face în numerar la ghișeele Băncii Transilvania din întreaga țară.

Pentru a informa adecvat acționarii, procedura de distribuire a dividendelor a fost publicată pe website-ul băncii, la secțiunea AGA 2024, unde poate fi accesată de toți cei interesați. Procedura conține toate detaliile privind modalitățile de plată a dividendelor.

Acționarii sunt încurajați să consulte această procedură pentru a se familiariza cu pașii necesari pentru a-și primi dividendele în conformitate cu reglementările în vigoare.