Raluca Turcan a îmbunătățit legislația națională privind protejarea monumentelor istorice

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a informat, miercuri, că Parlamentul României a adoptat, în unanimitatea, propunerea sa de îmbunătățire a legislației naționale privind protejarea monumentelor istorice. În acest an, Institutul Naţional al Patrimoniului va primi 446,2 de milioane de lei pentru subprogramele acțiuni tematice „Case memoriale”, „Gări”, „Muzee în are liber” și subprogramele „Restaurare” și „Edificii de cult”.

„Am mai făcut un pas important pentru protejarea patrimoniului nostru național. Parlamentul a adoptat, în unanimitate, propunerea mea de îmbunătățire a legislației naționale privind protejarea monumentelor istorice. Grație acestor modificări legislative, susținem în anul 2024, prin Institutul Naţional al Patrimoniului, cu suma de 446,2 milioane lei, finanţarea sesiunilor de selecţie de proiecte pentru:

Subprogramele acțiuni tematice „Case memoriale”, „Gări”, „Muzee în are liber” – monumente de arhitectură vernaculară.
Subprogramele ”Restaurare” și ”Edificii de cult””, a scris ea pe Facebook.

Institutul Național al Patrimoniului (INP) este o instituție guvernamentală. A fost înființat în anul 2009 prin comasarea Oficiului Național al Monumentelor Istorice cu Institutul Național al Monumentelor Istorice. În anul 2011, Institutul de Memorie Culturală – CIMEC a fost comasat prin absorbție cu Institutul Național al Patrimoniului (INP).

Ce prevede legea actuală despre protejarea monumentelor istorice?

Conform legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi universală.

(3) Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii prevăzute în prezenta lege. (4) Pot fi clasate ca monumente istorice bunurile imobile situate în afara graniţelor, proprietăţi ale statului român, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia se află.

Potrivit Art. 2. din legea respectivă, (1) monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural naţional şi sunt protejate prin lege. (2) Activităţile şi măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în interes public. În condiţiile prezentei legi intervenţiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauză de utilitate publică.

(3) În sensul prezentei legi, prin protejare se înţelege ansamblul de măsuri cu caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenţa, conservarea, inclusiv paza şi întreţinerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice şi integrarea lor social-economică şi culturală în viaţa colectivităţilor locale.

(4) Pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc prin lege măsuri stimulative cu caracter economic sau de altă natură. (5) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituţi de utilitate publică instituite potrivit legii.