Pentru a acorda acest spor, executivul va modifica regulamentul care stabilește sporurile persoanelor care lucrează în asistență socială. Astfel, printre categoriile de beneficiari ai unui spor de până la 15% se va număra și personalul care îngrijește la domiciliu persoanele vârstnice, dacă proiectul guvernului va fi adoptat.

O altă categorie noua de beneficiari ai unui spor de 12% până la 15% din salariul de bază este cea a personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din creșe care își desfășoară activitatea în condiții de stres și risc.

Puteți consulta proiectul de hotărâre a guvernului AICI.