Printr-o modificare a Codului Fiscal s-a stabilit impozitarea veniturilor nedeclarate ale persoanelor fizice, a căror natură nu poate fi cunoscută în momentul controlului efectuat de Fisc. Aceste venituri vor fi estimate prin metode indirecte, prin metoda cheltuielilor efective şi metoda fluxurilor financiare.
Vor fi verificate persoanele cu venituri foarte mari, urmărindu-se elementele de creştere a averilor, cheltuielile efectuate în raport cu veniturile declarate. Fiscul va impozita cu 16% diferenţa dintre cheltuielile efective ale acelei persoane şi veniturile declarate, doar dacă această diferenţă este mai mare de 10% faţă de ce s-a declarat sau depăşeşte 50.000 de lei.
Dacă diferenţa este mai mică de 10% sau este sub 50.000 de lei, procedura de verificare este închisă.