De 8 Martie, DIGI sărbătorește diversitatea de gen și egalitatea de șanse

În ultimele 12 luni, într-o perioadă provocatoare în care companiile au fost nevoite să ia măsuri rapide cu privire la organizarea activității și configurării organizaționale, grupul DIGI a rămas consecvent politicii de diversitate de gen și echitate în relațiile de muncă.

Astfel, la finalul anului 2020, operatorul de telecomunicații fixe și mobile care deține una dintre cele mai extinse și moderne rețele de fibră optică din regiune, înregistra efective totale de peste 14.600 angajați, în România, din care aproape 31% femei. Mai mult, doamnele au o contribuție importantă la punerea în practică a strategiei de business a companiei și la luarea deciziilor, 40% dintre managerii grupului fiind femei.

Și în privința distribuției pe domenii de activitate și funcțiuni, grupul oferă o perspectivă diversă de dezvoltare profesională doamnelor Digi, multitudinea de opțiuni fiind reflectată în reprezentativitatea la nivel de profesii și ocupații. Astfel, 48% din angajatele grupului sunt implicate în vânzări și activități comerciale, 20% în relațiile cu clienții (customer service), 17% în activități administrative, funcțiuni suport, logistică, achiziții, 10% în domeniul tehnic, iar în mass-media 5%, 94% dintre angajate desfășurând activitatea în regim full-time.

„Diversitatea de gen face parte din cultura organizațională a grupului DIGI și modul în care echipa managerială și toți colegii se raportează la aceasta constituie un punct forte al relațiilor de muncă din compania noastră. Cu ocazia zilei de 8 Martie, le mulțumesc tuturor colegelor pentru contribuția valoroasă la progresul companiei noastre, într-o industrie care este percepută, și în prezent, ca o lume masculină și le felicit pentru tenacitate și pentru sursa de inspirație pe care o reprezintă în compania noastră.

Pe tinerele care vor să îmbrățișeze domeniul STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), le încurajez să pornească încrezătoare pe acest drum al telecomunicațiilor, deoarece este o cale spre o carieră robustă, cu proiecte provocatoare și experiențe care țintesc departe în viitor. Ne-am bucura ca o astfel de carieră să se șlefuiască în cadrul uneia dintre cele mai dinamice companii din România și din Europa –  Digi”, a declarat Serghei Bulgac, CEO al grupului DIGI.

O cultură organizațională bazată pe respectarea drepturilor omului și încurajarea inițiativei

DIGI oferă tuturor condiții echitabile la angajare, iar pe parcursul desfășurării activității sprijină etapele de evoluție profesională prin programe de training și dezvoltare personală. Compania încurajează toți angajații, indiferent de gen, să se dezvolte profesional, oferind șanse egale angajaților pentru a accede la cariere solide. Deoarece consolidarea unei culturi incluzive se bazează pe ascultarea și înțelegerea perspectivelor angajaților, performanța și nivelul satisfacției la locul de muncă reprezintă, de asemenea, piloni pe care compania se bazează.

DIGI promovează activ diversitatea și consolidează, prin eforturi continue, o cultură incluzivă, bazată pe principii precum egalitatea de șanse, indiferent de criteriile de etnie, origine națională, gen, vârstă, dizabilități, educație sau religie. Universul complex al diversității se regăsește, în cadrul companiei DIGI, atât în politicile și regulamentele interne, cât și în puternicul angajament al echipei manageriale de a recunoaște și respecta diferențele dintre oameni, evaluând în același timp contribuția pe care toți colaboratorii o au la dezvoltarea business-ului. De asemenea, prin acțiuni de comunicare și sensibilizare, top-managementul companiei transmite la toate nivelurile de responsabilitate ale companiei  principiile enunțate în Carta Diversității, la care grupul a aderat în 2019.

„Grupul DIGI România este compus din peste 14.600 de profesioniști dedicați, care își respectă meseria și se respectă și susțin reciproc, reprezentând un întreg cu o forță uriașă ce și-a dovedit constant eficiența, dar mai ales în ultimul an. În contextul provocărilor recente, compania reconfigurează  elementele care susțin nevoile noului profil al angajatului, precum: comunicarea, componenta emoțională, pârghiile motivaționale activate, soluțiile de tehnologizare și flexibilizare a proceselor și muncii în ansamblu.

În privința pregătirii forței de muncă, ținem cont de diversitatea categoriilor de job-uri, de natura muncii, de afinitatea și cultura socio-economică a generațiilor de lucrători, provocarea pentru DIGI, în calitate de angajator, fiind  identificarea echilibrului, mai ales în structurile eterogene care compun organizația.

Empatia și solidaritatea sunt elementele-cheie cultivate prin diverse proiecte de sprijin reciproc și acțiuni de comunicare internă. Un demers reprezentativ la nivelul organizației este și programul anual Digi Awards, prin care recunoaștem performanța angajaților noștri, program care, în 2020 a fost derulat exclusiv online, implicând toți angajații, la nivel național și în cadrul căruia 51% dintre salariații nominalizați au fost femei”, a spus Camelia Maria, Director al Departamentului Resurse Umane.