În ultimii 50 de ani, datorită dezvoltării it, bombardamentul informaţional a crescut exponenţial, dar metoda de citire a rămas aceeaşi. Încă nu s-au inventat cipuri pentru introducerea informaţiilor în memorie.

În ciuda evoluţiei spectaculoase a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, oamenii citesc de sute de ani în acelaşi mod şi cu aceeaşi viteză. Adică în stilul dobândit în clasa întâi, când privirea se oprea pe fiecare cuvânt, ceea ce implică un efort al ochilor şi al creierului deosebit de mare. Din această cauză, cei mai mulţi oameni citesc cu o viteză medie de 100-150 de cuvinte pe minut şi reţin doar 30%-40% din informaţiile textului.

Cercetările întreprinse în ultimele decenii au condus la dezvoltarea unor tehnici ştiinţifice menite să conducă la o citire şi o memorare rapidă. În România, iniţiatorul programului de citire rapidă a fost profesorul Radu Budei, medaliat la Geneva pentru inventarea aparatului de citire rapidă. Sistemul permite dezvoltarea capacităţii, astfel încât ochiul devine, treptat, capabil să surprindă mai multe cuvinte, chiar şi un rând întreg, deoarece creierul nu mai analizează fiecare cuvânt, ci percepe idei exprimate prin una sau mai multe propoziţii. Cursurile predate de Infospeed schimbă nu numai modul de operare în domeniul citirii, memorării şi învăţării active, ci întregul stil de viaţă al oamenilor deoarece, într-o societate informaţională, învăţarea depăşeşte graniţele şcolii. Noua societate ne obligă să învăţăm încontinuu, iar la curs, pe lângă dobândirea tehnicilor ştiinţifice, participanţii învaţă să se descopere dincolo de aparenţe.

Tehnici pentru o citire rapida

Cititul rapid se face cu tot corpul şi cu toate simţurile. Principiul care stă la baza succesului îl constituie schimbarea vechilor obiceiuri şi adoptarea unei atitudini extrem de flexibile în timpul studiului.

În timpul cititului mişcaţi capul, mâinile şi picioarele sau legănaţi-vă întregul corp înainte şi înapoi sau pe laterale, pentru activarea circulaţiei sangvine. Mişcaţi permanent ochii, dar şi cartea sau foile, pentru a menţine tensiunea muşchilor oculari şi capacitatea lor de adaptare.

Urmăriţi cu degetul sau cu un creion textul citit.

Cuprindeţi cu o singură privire mai multe cuvinte.

Nu pronunţaţi în gând cuvântul citit.

Faceţi o pauză după citirea unui fragment dintr-un text pentru a memora informaţiile.

Exersarea tehnicilor de citire rapidă poate mări de patru ori viteza de citire. Cu ajutorul exerciţiilor speciale, se poate ajunge la citirea a 30.000 de cuvinte pe oră, ceea ce înseamnă 60-80 pagini de carte pe oră.

Paradoxul citirii rapide

87-10398-37_alexandrubordea_04_rp.jpgAlexandru Bordea,
manger program, Infospeed

Cu cât citim mai repede, cu atât reţinem mai mult! Paradoxul constă în faptul că devenind deschişi la informaţie, aceasta pătrunde mai uşor în propria noastră hartă mentală, fără să ne mai blocăm. Crizele sunt generate de faptul că nu ştim să gestionăm informaţia în relaţie cu creierul nostru.

Dacă întrebi o persoană cum citeşte când prezintă o lucrare, primeşti răspunsul „Ca de obicei!“. Acelaşi răspuns este dat, de obicei, şi dacă întrebi cum prezintă informaţia în cazul unui examen scris sau al unuia oral. Din exemplul dat, rezultă că majoritatea oamenilor nu au un mod de abordare a informaţiei specific anumitor situaţii, că nu au un stil de lucru şi că îşi pierd repede motivaţia.

În Finlanda şi America, dar nu numai, există în programa de învăţământ o materie specială, care cuprinde o abordare sistematică a învăţării, în funcţie de nevoile, preferinţele şi capacitatea individului.

Studiile întreprinse arată că zece ani este vârsta optimă pentru învăţarea citirii rapide. Atunci îşi formează copiii stilul propriu de învăţare.

Statistic, s-a dovedit că de la zece ani nu se mai dezvoltă creativitatea şi nu ne mai implicăm toate cele cinci simţuri în procesul învăţării. Experimentele făcute au dovedit că introducerea învăţării rapide, ca materie de studiu, începând cu clasa a cincea, generează cele mai bune rezultate.

Recomandare

87-10399-37_cariere.jpgCitire rapidă, de Radu Budei, Casa de Editură Venus, 2006, este o carte pe care o citeşti rapid, pentru că informaţiile sunt captivante şi asociate încontinuu cu exerciţii şi reflexii. Autorul vă învaţă, pas cu pas, toate tehnicile de citire rapidă într-un cadru integrat, care permite o mai bună autocunoaştere, efectuarea unor exerciţii fizice de relaxare şi dinamizare, adecvarea unui sistem de nutriţie pentru obţinerea performanţelor şi integrarea în societate.

Pentru achiziţionare: Tel.: 0232-211808; e-mail: [email protected]

Tehnici pentru o memorare rapida

Cercetările efectuate de medicul şi psihiatrul bulgar Gheorghi Lozanov au demonstrat o strânsă legătură între ritm şi învăţare. El a constatat că dacă materialul care trebuie memorat este prezentat rapid, cu pauze de o secundă, oamenii reţin numai 20% din informaţie. Dacă propoziţiile se succed la intervale de cinci secunde, se reţine 30%. O creştere a pauzelor la 10 secunde contribuie la creşterea capacităţii de memorare de peste 40%.

Menţinerea ritmului pauzelor de 10 secunde între propoziţii activează capacitatea de reţinere a creierului.

Depăşiţi blocajele mentale de genul „Este prea greu!“, „Nu am avut niciodată capacitate deosebită de memorare!“, „Dacă citesc repede nu reţin nimic!“ etc. Încercaţi să vă creaţi o hartă mentală proprie, cât mai largă, flexibilă şi creativă.

Creaţi-vă o stare de motivare puternică. Efortul axat pe atenţie şi concentrare nu dă rezultate dacă nu există motivaţie.

Fixaţi ideile principale cu ajutorul unor cuvinte sau imagini cheie.

Luaţi notiţe sau faceţi însemnări pe carte cu culori diferite, în funcţie de ideile urmărite.