«Contra cronometru: Fondurile europene sunt la limita aplicabilității» este titlul secțiunii dedicate României dintr-un raport al KPMG referitor la fondurile europene alocate statelor membre din Europa Centrală și de Est. Materialul sugerează că țara noastră a reușit să atragă doar o mică parte din suma totală alocată și, fiindcă ora bilanțului se apropie, absorbția fondurilor s-a transformat într-o cursă contra cronometru.

Raportul a fost centralizat și procesat în lunile martie-aprilie 2011, cu participarea unui număr de zece oficii ale KPMG din Europa Centrală și de Est. Studiul are un dublu scop. În primul rând, să ofere o imagine de ansamblu asupra progresului înregistrat de Cadrul Strategic Național de Referință, care a ajuns la jumătatea duratei sale de derulare, care acoperă perioada dintre 2007 și 2013. În al doilea rând, prezintă sistemul de implementare a două instrumente de finanțare, JEREMIE și JESSICA, în fiecare dintre cele zece țări vizate.

Analiza KPMG arată că cea mai mare rată de absorbție, în cazul României, de aproximativ 13%, s-a înregistrat în cadrul Programului Operațional Regional, urmat de Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), 12%, și de cel pentru Creșterea Competitivității Economice, 9%.

Proiectele de transport, pe ultimul loc

Pe ultimul loc se află Programul Operațional Sectorial Transport, cu un grad de absorbție doar de 1%, valoarea plăților către beneficiari nedepășind 47 de milioane de euro.

În ceea ce privește volumul sumelor contractate, prima poziție este ocupată de POS DRU, cu 87%, cei mai puțini bani, 9%, fiind angajați pe proiecte vizând sectorul energetic. Un domeniu performant este și acela al cercetării-dezvoltării, care a reușit să contracteze 68% din sumele alocate.

„Există un număr redus de proiecte de anvergură demarate și care, după diverse contorsiuni, sunt încă într-o fază prea puțin avansată sau experimentează scurtcircuite pe palierul managementului de proiect, al execuției calitative sau al performanței, în contextul parametrilor-standard“, susține Daniela Nemoianu, executive partner, KPMG România. Ea spune că astfel de precedente au cauzat chiar o descurajare a marilor  contractori, care au rămas reticenți în a-și angaja resursele în bătălii ale căror rezultate erau incerte, tardive sau chiar dăunătoare planurilor lor de afaceri.

Ecuația succesului

Printre obstacolele enumerate de specialiștii KPMG se numără durata mare de procesare și selectare sau evaluare a proiectelor, resursele de specialitate insuficiente, lipsa unor indicatori consistenți de evaluare și monitorizare, volumul copleșitor de contestații, precum și nesincronizarea între diversele autorități responsabile.
În opinia Danielei Nemoianu, elementele-cheie pentru implementarea cu succes a proiectelor europene și asigurarea unei rate de absorbție eficiente sunt: o strategie guvernamentală coerentă și consistentă pe termen mediu și lung, anticiparea evoluției macroeconomice și sectoriale, existența unor mecanisme eficiente de simplificare a birocrației, selectarea unor contractanți eligibili serioși, un management modern din partea autorităților. Din perspectiva aplicanților (contractanților), contează transparența procedurilor și a dialogului cu autoritățile publice, stabilitatea legislativă, dinamica economiei, eficiența cadrului competitiv, precum și o selectare avizată a proiectelor pe criterii de oportunitate și eligibilitate corecte.