Proiectul propune majorarea plafonului cumulat de deductibilitate pentru primele AVS facultative la 400 de euro anual atât pentru poliţe individuale, cât şi de grup, precum şi deductibilitatea integrală de la impozitul pe venit, social-democratul susţinând că în majoritatea statelor UE cu pieţe AVS mature sau în dezvoltare, acestea beneficiază de un regim fiscal favorabil şi sunt deductibile integral de la impozitul pe venit, potrivit expunerii de motive a actului normativ.

Teodorovici susţine că AVS vor degreva sistemul de asigurări sociale de sănătate de cheltuielile cu serviciile medicale, vor amplifica veniturile furnizorilor de servicii, contribuind la retenţia personalului medical şi la calitatea prestaţiilor acordate pacienţilor, AVS dobândind şi rol de protecţie financiară şi socială.

 

CITEŞTE ŞI Plan de impozitare a BOR – Ideea consilierului premierului Tudose după o discuţie „la o masă” cu Patriarhul:„Biserica trebuie să înţeleagă şi să aleagă”

„În aceste condiţii, rolul AVS în asigurarea sustenabilităţii sistemelor de sănătate va creşte. Protecţia socială nu va mai fi apanajul sectorului public, iar responsabilitatea va fi împărţită cu sistemul privat”, susţine social-democratul.

Senatorul propune modificarea articolului 25 din Codul Fiscal după cum urmează: „Cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, precum şi cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, conform Legii nr.95/2006, acordate angajaţilor, în limita echivalentului în lei al sumei de 400 euro/an/angajat; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr.32/ 1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cei care acordă burse private, potrivit legii, precum si cei care acordă propriilor angajaţi prime de asigurare voluntară de sănătate, conform Legii nr.95/2006, republicată, în limita anuală de 400 Euro pentru fiecare angajat, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: 1) valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor; 2) valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat”, potrivit proiectului de lege depus la Senat.

Social-democratul vrea să modifice şi articolul 78 – Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, alineatul (2), punctul (IV) după cum urmează: „serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite conform Legii nr.95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro”.

Potrivit proiectului de lege, contribuabilii pot dispune şi asupra destinaţiei unei sume maxime de până la 33,3 euro lunar, în echivalent lei, din impozitul stabilit la art.78 alin.(5), pentru plata primelor de asigurare voluntară de sănătate, conform Legii nr.95/2006, iar persoanele fizice care obţin venituri asimilate salariilor beneficiază de aceleaşi prevederi.

Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii lunare a contravalorii primelor de asigurare voluntară de sănătate se determină la locul unde se află funcţia de bază şi revine exclusiv în sarcina angajatorului, în momentul calculării impozitului lunar pe venitul din salarii, pe baza poliţei de asigurare şi a documentelor justificative emise de către asigurător, prezentate de angajat.

Teordorovici propune şi modificarea articolului 123 din Codul Fiscal care permite direcţionarea a 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil.

Astfel, contribuabilii ar putea dispune asupra destinaţiei unei sume pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi asupra destinaţiei unei sume anuale de până la 400 euro, în echivalent lei, pentru primele de asigurare voluntară de sănătate, conform Legii nr.95/2006, republicată, suportate în nume propriu, sumă reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art.1 19.

Cei care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat, pot dispune asupra destinaţiei unei sume pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi asupra destinaţiei unei sume anuale de până la 400 euro, in echivalent lei, pentru primele de asigurare voluntară de sănătate, conform Legii nr.95/2006, sumă reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul anual, potrivit sursei citate.

Senatorul PSD susţine, în expunerea de motive, că România alocă sănătăţii cele mai mici resurse financiare din Uniunea Europeană, are potenţial redus de creştere a veniturilor publice, se confruntă cu un declin demografic major, cu aşteptări în creştere ale populaţiei şi un sistem sanitar ineficient.

„România alocă sănătăţii cel mai mic procent raportat la PIB dintre statele membre ale UE”, susţine social-democratul, explicând că de vină este „capacitatea redusă a sectorului public de a disponibiliza resurse suplimentare, deoarece ţara noastră este şi statul UE cu cele mai reduse cheltuieli publice”.

Teodorovici susţine că au deşi asigurările voluntare de sănătate (AVS) sunt prevăzute în legislaţia şi documentele strategice nu au fost implementate măsuri stimulative suficiente, iar contribuţia lor la finanţarea sistemului de sănătate este „mult sub potenţial”.

„Piaţa AVS din România are nevoie de o creştere rapidă pentru a ajunge, pe termen mediu, să contribuie la sustenabilitatea sistemului de sănătate. De aceea, stimulentele fiscale trebuie aliniate acestui obiectiv. (…) În ultimii ani, dezvoltarea pieţei AVS a întârziat, deoarece măsurile stimulative au fost de mică amploare. Riscul financiar al îmbolnăvirilor este în mare măsură acoperit de sistemul de asigurări sociale de sănătate”, susţine Eugen Teodorovici, argumentând că prevederile Codului fiscal, în vigoare, nu sunt suficiente pentru schimbarea rolului AVS în sistemul de sănătate.