Noile măsuri se referă la protecție socială și de simplificare în acordarea ajutorului de deces, a pensiilor de invaliditate, de urmaș sau a dispozitivelor medicale, valabile în perioada stării de urgență.

Ordonanța de urgență adoptată prevede acordarea ajutorului de deces și persoanelor decedate în perioada stării de urgență, chiar dacă la data decesului nu mai erau asigurate în sistemul public de pensii, cu condiția ca, în ultima lună calendaristică anterioară stării de urgență, persoana să fi avut această calitate, indiferent de stagiul de cotizare realizat în această  lună, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii.

Cum se va da concediul medical

Totodată, actul normativ adoptat de Guvern reglementează și situația asiguraților care solicită dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională și pentru care în perioada stării de urgență nu se eliberează o recomandare medicală.

Astfel, aceștia pot transmite către casele teritoriale de pensii, prin poștă sau în format electronic, recomandarea medicului curant eliberată anterior instituirii stării de urgență, informează digi24.

În ceea ce privește certificatele de concediu medical, eliberate în perioada stării de urgență, pentru cazurile de accident de muncă sau boală profesională, acestease transmit caselor teritoriale de pensii prin poștă sau prin mijloace electronice.

Pentru recuperarea indemnizațiilor reglementate de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, în perioada stării de urgență, nu mai este necesară avizarea certificatelor de concediu medical de către casele teritoriale de pensii, pentru cazurile de accident de muncă de către direcțiile de sănătate publică și pentru cazurile de boli profesionale sau medici de medicina muncii pentru cazurile de trecere temporară în alt loc de muncă sau reducerea timpului de muncă.

Totodată, în perioada stării de urgență despăgubirea în caz de deces, reglementată de Legea nr. 346/2002, se acordă la cererea persoanei îndreptățite în baza documentelor transmise casei teritoriale de pensii, prin poștă sau mijloace electronice.