„Dacă proprietarii puneau accent pe elemente  legate de imobil, care oferă confortul angajaţilor la locul de muncă şi influenţează productivitatea acestora, cum ar fi: eficienţa spaţiului, aportul de aer proaspăt, lumina naturală, spaţiile verzi, sursele alternative de energie etc.,  în prezent, în atragerea şi păstrarea chiriaşilor, proprietarii ar trebui să ia în considerare şi alte aspecte“, spune  Laura Niculescu, Head of Property Management în cadrul JLL.

În primul rând consultantul JLL menţionează percepţia chiriaşului asupra proprietarului şi a imobilului/imobilelor deţinut/e de acesta. Cu cât istoricul legat de calitatea proprietăţii/proprietăţilor, de lichiditatea investiţiei, de modul în care proprietarul creionează strategia de administrare este mai bun, cu atât chiriaşii sunt mai dornici să considere un nou contract sau continuarea celui existent.

Al doilea aspect care trebuie luat în considerare este balanţa dintre costului serviciilor de administrare şi calitatea acestora. Identificarea  de furnizori cu experienţă, care să ofere servicii de calitate la preţuri competitive trebuie să fie unul din elementele cheie al managementului administrativ.

Corectitudinea calculului cheltuielilor comune şi trasparenţa cu care acestea sunt prezentate chiriaşilor reprezintă un alt aspect de care trebuie să ia seama proprietarii. Cheltuielile comune au o pondere mare în totalul cheltuielilor chiriaşilor legate de spaţial închiriat, iar corectitudinea stabilirii acestora şi transparenţa cu care proprietarii le prezintă chiriaşilor reprezentă un factor major în nivelul de satisfacţie al acestora din urmă.

De asemenea, comunicarea şi soluţionarea problemelor între chiriaşi şi proprietari  reprezintă un factor vital pentru care chiriaşii pot decide să părăsească clădirea la expirarea contractului sau mai devreme. Stabilirea unei relaţii de încredere şi respect reciproc bazată pe întelegere şi respectarea regulilor interne, precum şi rezolvarea în timp util a problemelor şi venirea cu soluţii în întâmpinarea nevoilor chiriaşior sunt elemente ce trebuie să guverneze zilnic relaţia chiriaş-proprietar.

Personalul administrativ trebuie să fie permanent implicat şi  să aibă o atitudine proactivă, incluzând în acţiunile întreprinse cât mai multe din sugestiile chiriaşilor. Un management de success asigură pentru proprietari menţinerea şi creşterea valorii proprietăţii, îmbunătăţeşte nivelul de satisfacţie al chiriaşilor, reduce cheltuilelile nerecuperabile şi riscul financiar şi operaţional.